Ne v učebně, ale mezi stromy a skalami, v neskutečně vybarvené a voňavé podzimní přírodě. Pokoušeli se stát „učedníky Strážců Země", získat některé z potřebných klíčů od tajemného E.M.

Strážci Země
To vše pod vedením zkušených lektorů v rámci pilotního testování programu Strážci Země. SEV Český ráj jej zavádí jako jediné v ČR v rámci projektu Ekologická výchova v Českém ráji.

Program učí děti, jak žít v souladu se Zemí. Ty pak samy poznávají základní principy rozumného života na naší planetě. Na vlastní kůži a přímo v přírodě si vyzkoušejí, jak funguje „proud energie, koloběh materiálů, propojení všeho živého i proměnlivost forem života". K Zemi si tak vytvářejí svůj vlastní intimní vztah, osobitý a konkrétní. Oni sami se budou moci v životě rozhodovat podle svých prožitků z přírody, ne jen podle hesel, jež někdo neznámý hlásá.

Centrum v přírodě
Několikadenním pobytem v přípravném centru Strážců Země však jejich práce nekončí, jsou teprve na začátku cesty. V dalších týdnech a měsících se chystají změnit dosavadní životní styl, k získání jednoho z dalších klíčů musí také umět předávat své zkušenosti dalším lidem – přátelům, rodičům, spolužákům…

Šesťákům ze Základní školy v Komenského ulici v Nové Pace (z nejvýchodnějšího výběžku Geoparku Český ráj) se podařilo spojit velmi příjemný pobyt v nevšedním přírodním prostředí se získáním nových vazeb k Zemi i s nabytím znalostí z praktické ekologie. A kolik příjemného přitom zažili!   Martin Holan