Více jak 550 žáků si předá klíč od hlavní budovy na trase, kudy v roce 1886 šlo slavnostní procesí z kostela sv. Jakuba až k nové budově tenkrát Učitelského ústavu. V sobotu 22. října pak škola ožije slavností, kde nebudou chybět prohlídky tříd vč. ukázkových hodin, dobové učební pomůcky, výstava či kulturní vystoupení žáků.

Novodobé oslavy však škola pojala netradičně – v pátek 21. října ráno chce za pomoci všech svých žáků vytvořit po stejné cestě živý řetěz a putovat bude tentokrát klíč od hlavní budovy. „Od kostela sv. Jakuba, kde klíči popřeje šťastnou cestu zástupce místní farnosti, poputuje klíč v rukách dětí až k hlavnímu vchodu do školy, kterou s panem starostou slavnostně otevřeme. Poté všichni žáci symbolicky hlavním vchodem projdou, neboť tuto možnost běžně nemají – chodí totiž dvorem. Akcí chceme především posílit u žáků pocit sounáležitosti s naší školou," doplňuje ředitel.

Sobota 22. října pak bude patřit dnu otevřených dveří, kde si zájemci budou moci nejenom prohlédnout školu, ale připraven je i doprovodný program. Otevřeno bude od 9:00 do 17:00 hod. „Ve vybraných třídách bude ke zhlédnutí výstavka historických archivních materiálů, v jiných zase budou přítomni učitelé a žáci a společně předvedou moderní metody výuky. Zajímavou jistě bude expozice starých školních lavic a učebních pomůcek. Dovednostní sportovní disciplíny mohou hosté vyzkoušet na novém hřišti nebo v tělocvičně. K zakoupení bude nově vydaný sborník o historii i současnosti školy, příležitostné pohlednice či upomínkové předměty, které vyrobili naši žáci," zve k účasti na programu ředitel Roman Mareš.

Další program pokračuje v pondělí 24. října, kdy bude v 9 hodin slavnostně otevřeno sportovní hřiště, které vyrostlo na dvoře školy a které zde dosud chybělo. Po jeho otevření bude následovat sportovní turnaj v míčových hrách, kterého se zúčastní týmy všech jičínských základek. „Konečně se i škola v Husově ulici dočkala plnohodnotného hřiště, které doplní v minulém roce vybudovanou rozběhovou dráhu.," říká místostarosta města Petr Hamáček.

Hřiště bylo postaveno během léta za 1,3 milionu korun. Více než polovinou ceny přispěl Královéhradecký kraj. V minulém roce proběhla za pomoci dotace celková obnova zeleně ve dvoře a děti se dočkaly venkovní učebny. Do budoucna se počítá ještě s celkovou rekonstrukcí areálu družiny za „školičkou", vybudováním bezbariérových chodníčků v zahradě a opravou horního hřiště pod parkovištěm. Ve finále by mělo dojít k celkové úpravě dvora a k vyřešení parkování.    Magdaléna Doležalová