Dnes mají školáci daleko větší možnosti, nabídka vzdělání je pestrá a s volbou jim vedle rodičů pomáhá i výchovný poradce. Na 3. základní škole v Jičíně je jím Irena Šimralová.

„Deváťáci podávali dvě přihlášky. Dvě třetiny z nich míří na střední školy s maturitou, na druhou pozici si zařazují učební obor s maturitou. Největší zájem je o Masarykovu obchodní akademii v Jičíně, a to asi i díky tomu, že přibyl obor obchodní akademie se specializací na cestovní ruch. Z našich sedmadvaceti frekventantů se jich na akademii hlásí šest. Na dalším místě je jičínské gymnázium. Kluci si pak podali přihlášky na místní průmyslovou školu a do mladoboleslavské škodovky," konstatuje Irena Šimralová.

Volba
Patnáctiletí zvolili i nevšední obory. Dvě děvčata míří na uměleckoprůmyslovou školu a další dvě na zdravotní, jeden z chlapců chce studovat veterinu. „Jeden hoch si dokonce vybral střední školu gastronomie a služeb v Praze, je tím nadšen, jde si za svým," popisuje vyučující. Z učebních oborů vítězí kuchař – číšník.

„Možnosti studií probíráme s dětmi i rodiči. Děti motivujeme, aby si raději volily vyšší laťku. Posíláme je na úřad práce, kde se mohou seznámit s nabídkami. Doporučujeme jim i výstavu Student v jičínském divadle a návštěvu škol. Jsme si vědomi, že v patnácti letech ještě člověk neví, co chce v životě dělat, ale dětem musíme naslouchat. Poradíme, to ano, ale rozhodně nikomu nevymlouváme jeho rozhodnutí," vysvětluje zkušená pedagožka.

V novopacké základní škole v Komenského ulici končí 40 žáků devátých tříd. I oni dávali při výběru přednost středním školám s maturitou, hodně zájemců je o studia informační technologie. U řemesel vítězí obor kuchař – číšník, pak cukrář, truhlář, zahradník, karosář. Podle výchovné poradkyně Ivany Tůmové si žáci volí školy v blízkosti svého bydliště.

Zkoušky
V Královéhradeckém kraji musí všichni zájemci o středoškolské studium s maturitou absolvovat přijímací zkoušky. Termín byl stanoven na 22. a 23. dubna. „Přihlášky od školáků už máme. Nyní jsme je obeslali dopisy, kde jim sdělujeme termín zkoušek. Všechny čekají testy z matematiky a českého jazyka," doplňuje ředitel Masarykovy obchodní akademie v Jičíně Jiří Tajč.