Jedná se o projekt Příběhy bezpráví – Měsíc filmu, který na školách seznamuje žáky a studenty s moderními československými dějinami. Zapojí se do něj i školy v Nové Pace a Lomnici nad Popelkou.

V úterý se studenti novopackého gymnázia a střední odborné školy pedagogické seznámili s Příběhem železné opony.
V pátek Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou absolvuje přednášku Příběhy železné opony a Dráty, které zabíjely.

TÉMA OVLIVNILA MIGRAČNÍ KRIZE
Žáci a studenti dostanou tentokrát příležitost seznámit se s příběhy lidí, kteří v minulém století z různých důvodů opustili své domovy.
„Naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění, což si možná málo uvědomujeme a připomínáme," říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách, ze společnosti Člověk v tísni, který projekt pořádá.

„Téma letošního Měsíce filmu na školách jsme zvolili s ohledem na aktuální migrační krizi. Uvědomujeme si, že je od československých útěků během 20. století v řadě ohledů odlišná a jsou s ní spjatá mnohá rizika. To ovšem neznamená, že neexistují také podobnosti," dodává. Školy, které se k projektu připojí, získají DVD s filmy popisující osudy lidí spojené tématem odchodu z domova. Snímek Zabíjení po česku (D. Vondráček, 2010) se věnuje poválečnému odsunu Němců, Tajné akce StB: Akce Kláštery (J. Novák, 2008) přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic, film Swingtime (J. Polišenský, 2006) provokacím Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí a Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely (J. Novák, 2005) či Příběhy železné opony: Opona dokořán (J. Novák, 2006) pak emigraci a budování hranice z ostnatých drátů.

Zapojené školy navíc zdarma obdrží brožuru Emigrace a život v exilu představující československý exil od roku 1948 až do roku 1989, didaktickou příručku 3 podoby propagandy s mediálně-vzdělávacími aktivitami k nacistické, komunistické a současné ruské propagandě a výstavu Z místa, kde žijeme, která obsahuje graficky zpracované plakáty zachycující osudy vystěhovaných a vězněných lidí či emigrantů.

Mozaiku jejich příběhů sestavily týmy žáků a studentů, které se vydaly po jejich stopách.