„Někteří obyvatelé Jičína o ní nikdy neslyšeli, jiní tvrdili, že už neexistuje, a ti, co ji znali, věděli, že se nachází na pokraji totální devastace. Barokní kříž na Vrchách je jedním z nejstarších kamenicko-sochařských děl, které se v Jičíně a jeho okolí dochovaly. Navíc je v mnoha ohledech pozoruhodný," upozorňuje Pavel Kracík z Jičínské besedy.

Z kunsthistorického hlediska jde o neobvyklé výtvarné ztvárnění ukřižovaného Krista v oblacích, podle folkloristického názoru se k němu váže zajímavá etiologická pověst o blesku – Božím poslu, který na tomto místě zasáhl nevinné dítě, jak bylo předpovězeno, ale zachoval je při životě, a z historicko-krajinného pohledu zaujme nové zjištění, že kříž na Vrchách je záměrně orientován k loretánské kapli na Velišském hřbetu, což z něj činí dosud neznámou barokní lokální kompozici.

ŠPATNÝ STAV

„Záchrana objektu v havarijním stavu, jenž se nachází v soukromém vlastnictví dvou invalidních důchodců bez finančních prostředků, kteří na Jičínsku nežijí, vypadala od počátku velmi komplikovaně. Záměr by se nezdařil nebýt porozumění restaurátora Petra Glásera z Drahoraze, který veškeré práce provedl s mimořádným osobním nasazením za režijní cenu a navíc přispěl nemalým sponzorským darem," vypráví Kracík. Slavnostní vysvěcení zrestaurovaného kříže na Vrchách proběhne v sobotu 4. června v 10:30 hod.

Ještě před tím můžete v pátek v 18 hodin v Židovské škole vyslechnout poutavý příběh tohoto neobyčejného objektu a jeho záchrany. V přednáškovém pásmu ho posluchačům předestře folklorista a regionální historik Pavel Kracík.