Akce se koná v sobotu od 8 do 12 hodin, a to ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a městem Jičín.
Při letošní ukázce si mohou kolemjdoucí opět vyzkoušet první pomoc na modelech, a to přímo pod vedením instruktorů, zaměstnanců Oblastní nemocnice Jičín a.s., kteří jsou certifikováni Evropskou resuscitační radou pro výuku resuscitace.

„Zájemci se naučí pravidla základní neodkladné resuscitace, vyzkouší si praktický nácvik správné techniky srdeční masáže a dýchání z úst do úst, správné postupy u dětí, zajištění horních cest dýchacích záklonem hlavy. Mimo to také poradíme, kdy a jak zavolat pomoc, jak má vypadat spolupráce s dispečerem záchranné služby a jaký je vůbec význam kardiopulmonální resuscitace," vysvětluje kardiolog Jiří Nový, který je jedním ze členů instruktorského týmu.

Pro letošní rok nemocnice připravuje také novinky pro děti. „S cílem zaujmout i mladší návštěvníky pro ně chystáme malé překvapení – principy záchrany života se budou učit na plyšácích. Obecně se ale soustředíme na výuku základů první pomoci pro dospělé a tam je opakování matkou moudrosti," říká hlavní sestra nemocnice Monika Köstingerová.

Prevence
Součástí Světového dne první pomoci v Jičíně je také preventivní měření krevního tlaku přítomnými zdravotníky. Vysoký krevní tlak je totiž jednou ze základních příčin onemocnění srdce.

Následovat bude prezentace dalších složek integrovaného záchranného systému.
Policie představí nejenom svoji techniku, ale svou osvětu zaměří i na správné používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro děti ve vozidlech. Svou techniku předvede také Hasičský záchranný sbor.

Kurzy první pomoci pořádá Oblastní nemocnice Jičín a.s. také ve školách a o placené školení mají zájem i místní firmy nebo organizace. Školení pro veřejnost probíhá čtyřikrát do roka ve skupině zhruba 12 – 15 účastníků.

„Školení trvá tři až čtyři hodiny a stojí 300 korun. Zájem je poměrně velký a ohlasy výborné. Další kurz je plánován na 7. listopadu 2015 v dopoledních hodinách. Více informací se zájemci včas dozví na našich webových stránkách www.nemjc.cz," doplňuje Monika Köstingerová.
Světový den první pomoci připadá každoročně již od roku 2000 na druhou sobotu v září a vyhlašuje jej Mezinárodní červený kříž. Ten jičínský se ale již tradičně především z organizačních důvodů koná o týden dříve.    Magdaléna Doležalová