Město už zadalo zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro změnu užívání bývalé Jezuitské koleje. Do konce roku zpracovala firma Prostor 008 s. r. o. dokumentaci skutečného provedení stavby. Nyní naváže další stupeň, aby mohly co nejdříve začít stavební úpravy přízemí koleje pro projekt Balbineum.

Letos je na obnovu areálu alokováno v rozpočtu města půl milionu korun, potřebná částka bude ale jistě v řádech milionů. Cílem je uvést přízemí budovy do původního stavu, tedy vybourat později dostavěné příčky apod. a následně prostor zprovoznit.

Jezuitská kolej čeká už léta na zásah lidské ruky, aby v ní opět mohl pulsovat život. Megalomanské projekty na její obnovu se realizace nedočkaly, radnice však s její revitalizací už nechce otálet a zprovoznit hodlá po spolupráci se spolkem Balbineum zatím alespoň část prostor.

HISTORIE STAVBY

V roce 1622 byli do Jičína Albrechtem z Valdštejna povoláni jezuité a v roce 1628 byl položen základní kámen ke stavbě koleje. Celý komplex byl dokončen roku 1692.

Po zrušení řádu r. 1773 byly do koleje umístěny kasárna, později je využívala i československá armáda, v letech 1968 – 1990 okupační sovětská. Nyní se prostor stává alternativním kulturním centrem mladých lidí, kteří usilují o jeho opětovné zapojení do života města.