I když byla návštěvnost areálu letos vlivem počasí spíš průměrná, láká toto jedinečné místo nejen skalní příznivce z nejbližšího okolí, ale i z míst vzdálenějších přijíždějí návštěvníci, kteří propadli kouzlu romantického přírodního koupaliště.

Zanedbatelná není ani rozloha vodní plochy, která i při vysoké návštěvnosti umožní každému pořádně si zaplavat. Koupaliště bylo zprovozněno v roce 1925 a pyšní se původní dřevěnou architekturou, postavenou podle návrhu architekta Karla Bachury. Celý areál je již pár let zapsán v Seznamu kulturních památek, a tak je nutné při veškerých zásazích postupovat nejen velmi citlivě a s respektem k dílu našich předků, ale i v souladu s názorem památkářů.

Ještě nyní na podzim budou na Dachovech zahájeny práce na rekonstrukci jedné z postranních „věží" dřevěné budovy. Ta je v naprosto dezolátním stavu, dřevěné prvky poškodila zemní vlhkost, protože vlivem nevhodných zásahů v minulosti byly ucpány průduchy, které umožňovaly proudění vzduchu pod celou budovou. Propadlá podlaha a naklánějící se věžička signalizují, že skutečně nebylo nač čekat.

„Ve středu převzala staveniště firma Dřevozpracující družstvo, vítěz výběrového řízení na tuto dodávku," říká místostarosta Martin Pour. Rekonstrukce přijde na necelých 600 tisíc korun, z nichž dvěma sty tisíci přispělo ministerstvo kultury. Dodavatel bude pracovat podle projektu připraveného již před několika lety Milanem Pourem. Pokud to bude jen trochu možné, budou v maximální míře zachovány původní prvky. Nejdřív budou vyjmuty lavičky, věšáky a okna, poté bude věžička mírně přizdvižena, vyrovnána, zabezpečena proti vlhkosti a dřevěné stěny rozebrány, zrenovovány a opatřeny vhodným nátěrem. Střecha dostane novou krytinu. Vše by mělo být hotovo v průběhu listopadu. I když bude nejvíce poškozená část v pořádku, je pouze zlomkem toho, co na obnovu a záchranu ještě čeká.

„V příštím roce bychom chtěli pokračovat. Na další etapu, šatny vlevo až po centrální pavilon, však bude třeba minimálně třikrát víc peněz," vysvětluje místostarosta Pour. Tuto etapu nelze dělit do dílčích kroků, protože každé z ramen šaten spočívá na jednom roštu a opravit se musí najednou. Krom těchto odborných prací vylepšuje město každý rok areál vlastními silami. Technické služby kupříkladu opravily hráze, takže již voda neprosakuje, letos se pustí do stavby plotu podél příjezdové cesty. Napřesrok se nového oplocení dočká část na hrázi. Naše obavy, zda práce nenaruší letní sezonu na koupališti, byly liché. Místostarosta nás ujistil, že koupaliště bude celé léto otevřené.   Jindra Váchová