Na opravě kulturního zázemí v Libáni pracuje vedení města dlouhodobě. V minulých letech se podařilo budovu kulturního domu z dotace zateplit.

"Nyní se nám podařilo získat dotaci také na opravu interiérů v celkové výši 8,7 milionu korun. Aktuálně bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele a do konce měsíce září bude stavba předána," uvedl starosta Jaromír Přibyl.

Foerstrovy dny v Libáni
Foerstrovy dny hudebně obohacují Libáň už 20 let

Podle něj bylo při plánování rekonstrukce třeba se zamyslet a rozhodnout, zda zrekonstruovat také Restauraci Radnice, která je součástí Kulturního domu Libáň a je ve správě města.

"V současnosti je v nevyhovujícím stavu, proto jsme se rozhodli na její opravě zapracovat zároveň s rekonstrukcí kulturního domu. V prvním patře nad restaurací je možnost ubytování, které jsme dosud nemohli využívat, ale touto rekonstrukcí se podaří vše opravit a zprovoznit," doplnil Přibyl. Opravu gastroprovozu a prvního patra uhradí město z vlastních prostředků.