Na Žabím běhu v Prachově si to může každý vyzkoušet. Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu.

Nejde o trhání traťových rekordů. Důležité je správně odhadnout své možnosti a zvolit správné tempo. Správně načasovat přesun podobně jako žáby, když migrují na jaře k vodě. Přitom musí cestou necestou překonávat různé nástrahy. Tou nejrizikovější jsou silnice. Takže i trasa Žabího běhu vede po různých površích – po asfaltu, po cestách i necestách.

Hodnocena je i možná účast v žabím převleku nebo s žabími doplňky.

Žabí běh je zařazen do poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců).

Muzeum přírody Český ráj zve všechny velké i malé závodníky a jejich doprovod na Prachov v neděli 9. března na trasu 7 km nebo 2 km.
Závodníci na prvních třech místech obdrží originální medaile, diplomy a drobné věcné ceny; ohodnocen bude nejlepší či nejoriginálnější žabí doplněk. Startující mají vstup do Muzea přírody Český ráj zdarma.

Akce se koná v rámci projektu „Cesty k poznávání" podpořeného Královéhradeckým krajem.

Přihlásit se můžete předem na mpcr@seznam.cz, mobil 732 858 380, nebo v den konání při prezenci od 10.00 do 10.45 hodin. Více informací na www.mpcr.cz    MPČR