Vývraty a polomy mají většinou na svědomí vichřice, mokrý sníh, velké srážky, někdy i stáří stromu nebo jeho špatný zdravotní stav. Hasiči proto mají ve svém vybavení motorovou pilu a ochranné pomůcky, aby jehličnany nebo listnáče odvětvili, rozřezali kmeny a dřevo odklidili ze silnice. „Pak povoláme silničáře, ale někdy stačí dříví uklidit obyvatelé, žijící nablízku. Vloni spadl u Staré Paky strom na projíždějící automobil, řidiči se naštěstí nic nestalo," vzpomíná Pospíšil a upozorňuje, že hasiči odklízejí popadanou zeleň i v okolí železnice. Nepamatuje však, že by spadlý strom na silnici zabíjel.

Zda vůbec někdo kontroluje stromy podél silnic a minimalizuje riziko ohrožení, na to nám odpověděla Lenka Šedivá z hořické společnosti Arboplan, která se zabývá také veřejnou zelení.

Sama se diví, že tuto problematiku zákon neřeší a vnímá ji jako obrovský problém. Podle jejich informací se má o stromy a zeleň podél silnic (do 3 metrů od hrany komunikace) starat Správa a údržba silnic.

„Samozřejmě se tak neděje a my jsme už několikrát nabízeli spolupráci. Ale silničáři neradi na údržbu zeleně uvolňují peníze. Bohužel se setkáváme s tím, že tato zeleň je v zanedbaném stavu," konstatuje odbornice.

„Je to obrovský problém, a to především od našich zákonodárců, protože to nikdo neřeší. Kdyby podle mého mínění byla dána jednoznačná povinnost, že o zeleň kolem silnic musí pečovat silničáři s podporou dotační politiky, aby zmíněný subjekt finance měl, určitě by je rád použil. Je mi jasné, že uvolňovat peníze z jejich zdrojů je nemyslitelné. Oni řeší podstatu, a to je stav komunikace. Okolí je pro ně podružné, ale je to vyloženě odsouvání problému," domnívá se Šedivá.

Kontruje ji ovšem Pavel Kočí z hradecké správy silnic.

„Za stromy podél silnic vždy zodpovídá majitel pozemku, tak to říká občanský zákoník. Takže na čí pozemku rostou, toho jsou. Pak existují lesní i silniční zákony, které některá nařízení účelově upravují," konstatuje Pavel Kočí a hned přidává případ, kdy silničáři skáceli u vozovky suchý strom a následně je žaloval vlastník vedlejšího pozemku.

Jeho tvrzení posvětil i Miroslav Pyciak z novopackého odboru životního prostředí. „Za stromy je zodpovědný vlastník. Omezení tří metrů ze zákona rozhodně není, zásadní je vlastnictví stromu, potažmo pozemku, takže rozhoduje katastr nemovitostí. Vlastník pak nemůže přenést zodpovědnost na někoho jiného."

Pyciak se vyjadřuje i k případům popadaných dřevin při mimořádné situaci jako je například vichřice. Tady se zákon při řešení zodpovědnosti za událost přiklání k zásahu vyšší moci.