Málokdo si vůbec uvědomil, že na hřbitově se tato památka nachází. Naprostá většina návštěvníků zaměňuje kříž za náhrobek.

Boží muka naleznete po pravé straně hřbitova za jeho vchodem. Celkové náklady na jeho rekonstrukci jsou ve výši 65 000 Kč, z toho Ministerstvo zemědělství ČR uhradilo částku ve výši 45 500 Kč.

Druhá ,,boží muka" byla dříve umístěna po levé straně silnice z Miletína na Lázně Bělohrad, cca 200 metrů za cedulí Miletína. Na tomto místě památka velmi trpěla, několikrát došlo k jejímu přelomení a různému poškození, hlavně vlivem projíždějících vozidel.  Z tohoto důvodu našla ,,boží muka" nové klidnější místo, a to nad polem ,,Žlábky" vedle lavičky v březové aleji, kam byla osazena 19. září. Náklady na rekonstrukci byly ve výši 32 000 Kč.

Opravy ,,božích muk" provedl akademický sochař Jiří Kašpar. Brzy budou místa památek osazena informativními tabulkami, kde se dozvíte velice zajímavé informace a více o jejich historii.    Miroslav Nosek, starosta města Miletín