Skutku se společnost dopustila tím, že během let 2006 až 2008 v zákonné dvouleté lhůtě nezalesnila holiny o výměře tři hektary po nezákonné těžbě na lesních pozemcích v katastrálním území Nové Lesy u Dvora králové nad Labem. ČIŽP uložila společnosti EVVIVA náhradní lhůtu pro zalesnění, avšak ani v této době k němu nedošlo.

ČIŽP zároveň s pokutou uložila společnosti EVVIVA, aby holiny zalesnila odpovídajícími sazenicemi do 31. října letošního roku.
V prosinci 2005 na uvedených pozemcích neznámí pachatelé nařezali stromy, které pak musely být pokáceny. Případ byl ohlášen Policii České republiky ve Dvoře Králové. Pachatele se však nepodařilo zjistit a policie případ odložila.

Podle mluvčí ČIŽP Ivany Awwadové společnost EVVIVA zakoupila tento lesní majetek v roce 2006. „Byla si vědoma, že na ní přecházejí veškeré povinnosti stanovené lesním zákonem, což bylo výslovně uvedeno v kupní smlouvě. Do současné doby však k zalesnění holin nedošlo. Společnost nepřebírá poštu a nereaguje na naše výzvy,“ řekla.

„Na nezalesněné ploše tak dochází k degradaci stanoviště v důsledku nadměrného působení extrémních teplot a je zde výrazně omezeno plnění veřejně prospěšných funkcí lesa,“ uvedl k případu Martin Baranyai, vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové.
Společnost EVVIVA ani její jednatel se proti uložení tříset tisícové pokuty neodvolali, proto je rozhodnutí ČIŽP pravomocné.
Pokud společnost EVVIVA nebude respektovat ani druhou náhradní lhůtu pro zalesnění, hrozí jí exekuce lesa a jeho prodání v dražbě.