Ve škole jsme se seznámili s dobou panováni Otce vlasti, v dílnách si žáci vyzkoušeli psaní brkem, výrobu pečetidel, vaření z dobových surovin, rytířská klání, výrobu štítů a erbů. Také oběd byl přizpůsoben době panovníka Karla IV.

Den jsme zakončili programem, ve kterém zazněly ukázky z muzikálu Noc na Karlštejně, sbor si nacvičil dobové písně, šesťáci zase středověký tanec, sedmáci připravili repliky deskových obrazů mistra Theodorika. Program byl náročný, ale setkal se s velkým úspěchem.    Veronika Kykalová