Projdeme–li se Jičínem směrem od Valdic, zaregistrujeme opravené tarasní zdi Valdštejnské lodžie i nový kabát ojedinělé památky, u zrenovovaného sídla Apropa otevřenou funkční zahradu, pod nový kabát se schovává škola v Soudné.

Kdo vede radniciStarosta města Jan Malý (ANO 2011). V radě dále zasedají 1. místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín), 2. místostarosta Jan Jiřička (Volba pro město), Jaroslava Komárková (ČSSD), Luděk Havel (Sdružení pro Jičín), Josef Novotný(TOP 09), Miroslav Kodydek (ANO).

Opravují se novoměstské ulice. U bývalého Arisu se dokončuje parkoviště a dojde zde k propojení cyklo-stezky, která protíná pohádkové město. 

Starosta Jan Malý je spokojen, koaliční smlouva byla téměř ve všech bodech naplněna. Podařilo se pokračovat v rozvoji lokality Kasárna, určené pro výstavbu rodinných domů. „Je vydáno územní rozhodnutí na inženýrské sítě a vyprojektována dokumentace pro kanalizaci. Vykoupen je i objekt bývalého archivu soudu,“ popisuje aktuální stav Jan Malý.

Radnice také prodala dvě zbývající budovy kasáren, ve kterých najdou druhý domov senioři a nemocní Alzheimerovou chorobou.

Stavba obchvatu města směrem na Lomnici má být zahájena ještě letos, na krajské investici se město výrazně podílelo zajištěním výkupu pozemků a dohody se zemědělskými subjekty. Odpočinková zóna Cidlina má připravené pozemky na realizaci, ČEZ provede v září a říjnu přeložku vysokého napětí za více jak tři miliony. Město se s projektem už dvakrát ucházelo o dotaci, neuspělo. „Pro příští žádost bychom měli nechat zpracovat studii novou, současná je z roku 2007,“ podotýká Jan Malý.

„Omezili jsme provoz heren, což eliminovalo trestnou činnost a přestupky,“ pochvaluje starosta účinný krok.

Rozšířilo se třídění odpadu o biomasu, pokračuje rozšíření sběrného dvora. Připravuje se umístění dvou podzemních kontejnerů a nákup nových nádob na třídění papíru a plastových láhví.
Autobusové nádraží stále nemá zázemí pro cestující. Tento bod programu nebyl naplněn. Projekt podle Malého přesahuje jedno volební období. Radnice ale nechala vypracovat studii prostoru, který počítá s propojením současného autobusového nádraží s lokalitou nákladového vlakového nádraží. Plocha je odkoupena, uzavřena smlouva na snesení kolejí.

Revitalizace Čeřovky se zatím nikam výrazně neposunula.

ZMAŘENÝ PROJEKT
„Cyklostezka z Jičína na Železnici, na kterou jsme získali dotaci, není. Ne naši vinou, ale vinou lidí, kteří vznesli námitku mé podjatosti. Stavební úřad v Nové Pace nyní rozhodl o umístění stavby, proti které bylo opět vzneseno další odvolání. Nemyslím si, že cyklostezka naruší ráz krajiny. Skutečně jsem nepředpokládal, že je možné zmařit tuto investic,“ zlobí se Malý. Nenaplnil se záměr koalice zvýšit počet obyvatel o tři sta a zrušit poplatky za svoz komunálního odpadu.

„Záměr nebyl podle mého názoru přijatelný, platba za odpady je zdrojem příjmů města,“ konstatuje Jan Malý.

Radnici se na druhé straně podařilo čerpat dotace na zateplení mateřských a základních škol, dále Domu s pečovatelskou službou na Novém Městě, ZŠ Soudná a nyní se bude zateplovat DPS v ulici Přátelství. Dotace byla využita také na pořízení kamerového systému.

I přes značný tlak opozice byly dokončeny venkovní šatny u sportovního areálu na sídlišti.

Zahájena byla oprava Valdštejnského zámku. Postupovat by měla v deseti etapách. Letos byl slavnostně otevřen zrenovovaný Biograf Český ráj, jedna z nejlepších staveb v Jičíně. Pokračuje rekonstrukce Valdštejnské lodžie, město nad plán zakoupilo Masarykovo divadlo. Pracuje se na projektové dokumentaci generální opravy, která se podle odhadů vyšplhá ke 150 milionům.
Oživení Jezuitské koleje se daří pomalými krůčky.

„Žádného strategického partnera jsme nenašli, opravovat ji budeme postupně,“ slibuje Jan Malý,
Převod obce Hubálov pod Jičín je jedna z věcí, kterou mají vyřešit noví zastupitelé. „Nenašel jsem podporu záměru, zastupitelé o připojení Hubálova už nechtěli rozhodovat. Přiklonili se pro řešení po volbách,“ komentuje záležitost první muž jičínské radnice.

O obroušení hran mezi koalicí a opozicí za čtyři roky nelze mluvit.

Zastupitelé: Petr Šindelář (Jičínský demokratický klub), Miloš Starý (JDK) a Josef Kužel (JDK), Milan Smolík a Jan Jiřička (Volba pro město), Jan Malý (ANO), Miroslav Kodydek (ANO), Alena Stillerová (ANO), Miloslav Kůta (Patrioti pro Jičín), Petr Lisý (Patrioti pro Jičín), Josef Kubíček (Patrioti pro Jičín). Ladislav Brykner a Martin Puš (ODS), Petr Hamáček, Luděk Havel a Ivana Krabcová (Sdružení pro Jičín), J. Komárková a Josef Dvořák (ČSSD), Josef Novotný (TOP 09), Petr Kebus a František Svoboda(KSČM).