Radnice musela nejprve uzavřít k dílu za 46,2 milionů bez DPH dodatek, který navýšil cenu o 1,85 milion. Šlo o odstranění parapetních vyzdívek z plynosilikátových tvárnic.

Nyní se zakázka navyšuje přibližně o další dva miliony. Stavebníci zjistili, že je nezbytné odstranit stávající ocelové konstrukce fasády. Další změna se týká venkovních rolet, manuálně ovládané nahradí elektrické. Radnice získala na projekt dotaci ve výši zhruba 35 milionů.

Polyfunkční komunitní centrum nabídne zázemí Péči o duševní zdraví, Pedagogicko-psychologické poradně, Oblastní charitě Jičín a Tyflocentru. Svoji kancelář tu bude mít i nadále firma BusLine.

Jičínská radnice koupila objekt na autobusovém nádraží v roce 2007 od VZP za 15,5 milionu. Cena je již uhrazena formou nájmů. Dílo má být hotovo do dvou let.