Schůzi řídila v úterý 25. listopadu Hana Čejková, která přivítala všechny přítomné a zvláště hosty, diabetologa lékaře Marka Ondráčka, v jehož dlouhodobé vzorné péči je většina zúčastněných, a dále Alenu Vaškovou, edukační diabetickou zdravotní sestru z Čáslavi.

Alena Vašková seznámila přítomné s některými dostupnými novinkami v léčbě diabetu. Největší zájem vzbudil přípravek, který je gelovým způsobem zpracovaný cukerný koncentrát v tubě pro případnou první pomoc při potlačení hypoglykemického komatu, se kterým se již značná část přítomných setkala v denní praxi. Stejně tak zaujala i přepravní pouzdra na inzulinová pera do vysokých teplot i mrazivých podmínek.

Závěrem byly představeny nabídky Svazu diabetiků. V případě zájmu občanů je možno se zúčastnit další schůze v úterý 24. února od 16 hodin v zasedací síni MěÚ na Žižkově náměstí v Jičíně. Všem přejeme klidné, hezké a spokojené svátky Vánoc.  Jiří Valter