Následně místopředsedkyně packé pobočky Slávka Hloušková seznámila přítomné s rozmanitou činností této organizace v uplynulém roce. Zvláště rozsáhlá byla v kulturní činnosti, která zahrnovala značné množství návštěv na profesionální i amaterská divadelní představení a koncerty, jak v novopackém MKS, tak i mimo Novou Paku. Nelze při tom na tomto místě nezmínit návštěvu unikátního představení árií z Mozartových oper nazvaných Mozartissimo, kde v hlavní roli vystupoval packý rodák, sólista opery Národního divadla, Aleš Hendrych.

Bohatou činnost místní pobočky dokumentují i výlety. V letních měsících dávali tělesně postižení samozřejmě přednost před divadelními představeními a koncerty výletům, ale i zde byla vidět snaha získat co nejvíce nového poznání. V polovině června například navštívili zámek Loučeň a Zoo v Chlebech. V našem městě jim nemohla uniknout ani červnová slavnost Slunovratu, kterou rovněž společně navštívili. V červnu se dvacet členů pobočky zúčastnilo již tradičně týdenního rekondičního pobytu v Milovicích u Hořic.

Pobyt v lázních
Každoročně patří k nejatraktivnějším akcím osmidenní pobyt v termálních lázních ve slovenském Velkém Mederu, kterého se loňského roku v září zúčastnilo padesát členů novopacké pobočky STP. Na tomto pobytu, na kterém byli všichni zúčastnění velice spokojeni, přítomní zde nejen tělesně pookřáli, ale vzájemně se během pobytu blíže poznali. Svoji zpáteční cestu spojili s letmou prohlídkou vodního díla Gabčíkovo.

Dvakrát v loňském roce navštívili členové pobočky polské trhy, kdy zájezdy obohatili o kulturní zážitky z různých návštěv. Reprezentační tým reprezentoval pobočku ve sportovní soutěži pod názvem Hry bez hranic, pořádané spřátelenou organizací Život bez bariér v hale ZŠ v Komenského ulici.

Zaplavat si společně s dětmi, jak to dělají každoročně, zajeli autobusem do plaveckého areálu v Jičíně a již se těší na novopacký plavecký bazén, který by měl být otevřen na letošní Vánoce.

Plán na další rok
Letošní plán činnosti se značně podobá plánům pobočky z minulých letech. Nechybí samozřejmě opět návštěvy značného počtu divadelních představení a koncertů. Opět je značný zájem o pobyt ve Velkém Mederu, kam již byly na schůzi předávány zájemcům přihlášky. Veselit se budou zdravotně postižení, podobně jako loni, na Májové veselici. Gratulace ke kulatým výročím členů STP a návštěvy dlouhodobě nemocných, podobně jako tomu bylo i v minulých letech, jsou samozřejmostí.

V diskusi využili přítomní návštěvy packého místostarosty Milana Pospíšila. „Překvapila mě vaše bohatá činnost, která vlastně tvoří určitou část dění ve městě, protože město rovněž žije právě činností různých spolků," řekl v úvodu místostarosta a dodal: „Tolik kulturních a dalších akcí, které byly řečeny ve zprávě o činnosti, mě opravdu udivilo." Tentokráte otázky z pléna a následné odpovědi pana místostarosty směřovaly k problematice parkování u městské obřadní síně při pohřbech, a dále k některým poškozeným komunikacím a jejich nutnosti oprav.

Hodnotný příspěvek pronesla Jitka Fučíková, která nejprve poděkovala za spolupráci, a dále se zmínila o velice rozmanité, záslužné činnosti a prováděných služeb organizace Života bez bariér. Mimoto seznámila přítomné s připravovanými akcemi v letošním roce, z nichž pozvala přítomné na návštěvu Jarního jarmarku a den otevřených dveří v areálu organizace.

Po skončení oficialit, ve druhé části výroční schůze, bylo podáváno občerstvení a probíhala volná zábava s tancem. Ti, kterým to zdravotní stav dovoloval, rádi zaplnili taneční parket při hudbě svého mládí.   Míla Pour