Osobnost Josefa Štemberky (i formou her a kvízů) byla představena z různých pohledů - menší děti se s ním seznámily hlavně jako se skromným člověkem rozličných zájmů, který miloval přírodu a zvlášť stromy, který se věnoval včelaření, zpracovával léčivé byliny, ale také si rád zahrál karty. Větší školáci už nahlédli i do těžkých dob druhé světové války a lidické tragédie, mezi jejímiž obětmi P. Josef Štemberka byl. Setkali se s pamětnicí paní Hylmarovou a prohlédli si i tzv. Štemberkovu vilu.

Děti si připomněly, že malý Josef byl pokřtěn v peckovském kostele, že navštěvoval místní školu (v té době výuka probíhala na několika místech), v knihovně pak četly z románu Františka Křeliny Každý své břímě, jehož hlavním hrdinou právě P. Štemberka je. Na faře na závěr shlédly kratičkou ukázku z filmu Lidice. Putování po stopách Josefa Štemberky, které připravila místní římskokatolická farnost, byla první částí většího projektu. V té druhé se děti pod vedením pedagogů pokusí získané informace a dojmy zpracovat: na prvním stupni by v rámci výtvarné výchovy měly vzniknout obrázky, přibližující Štemberkův život, a na druhém stupni slohové práce na totéž téma.

Děti nebudou tvořit „jen tak" - jejich práce budou následně předány odborné porotě, která z nich vybere ty nejlepší. V čele poroty zasedne starostka městyse Pecka Hana Štěrbová, místní autorka Naďa Hamanová, malíř Petr Stuchlík a zástupci pedagogů. Nejlepší práce budou oceněny a od 10. června také vystaveny ve vstupní chodbě hradu Pecka.

Věra Kociánová