Momentálně se na místě nachází asi 3400 tun uskladněného materiálu. „Vítězem veřejné zakázky na recyklaci a odvoz stovek tun suti je společnost ECO-RETEL s.r.o. z Mladé Boleslavi, která všechny práce zrealizuje v průběhu letošního podzimu,“ upřesnil mluvčí města Jan Jireš. Zhruba polovina materiálu bude recyklována, rozdrcena a ponechána městu k dalšímu využití. Zbytek již nepoužitelné stavební suti firma odveze a zlikviduje na své náklady.