Žáci 9. třídy ve spolupráci s třídní učitelkou připravili celodenní program pro třeťáky. Společně plnili úkoly z přírodovědy, angličtiny, ale také zpívali, cvičili a vyráběli masku na karneval.

Věříme, že díky společně prožitému dopoledni získají starší žáci bližší vztah k mladším kamarádům.   Hana Tulková