Na druhém stupni se zapojili žáci ekologického praktika ze sedmého ročníku. Před vlastní tvorbou provedla inženýrka Smolíková děti místem, kterého se projekt týká.

Při prohlídce si žáci vyslechli význam, záměr a důležité informace, které by měli znát. Prošli si území ve směru od města na pravém břehu Cidliny, který je jedním z pěti vstupů do města. Zaujala je velká rozloha řešeného prostoru, který by se opravdu mohl stát pěkným parkem. Nápady se rodily hned na místě, nejvíc děti inspirovala protékající řeka.

Návrh odpočinkové zóny u Cidliny od žáků jičínské IV. ZŠ.

Bohužel cestou podél téměř vyschlého koryta mnohé velmi zajímavé nápady rychle vzaly za své.

Žáky překvapilo rovněž množství odpadků v řece, mnohé svědčily i o vandalství a opět srážely dětskou fantazii. Přesto následovala v dalších dnech ve škole vlastní tvorba návrhů. Děti většinou pracovaly ve skupinkách, kde se dohadovaly, přely, diskutovaly a zároveň tvořily.

Nakonec prezentovaly své výtvarné a slohové návrhy před celou třídou. Trochu inspirace poskytla dokonce jednotlivá stanoviště našeho školního areálu ekologické výchovy Čtyřlístek. Všichni věříme, že některý dětský nápad zaujme a bude třeba částečně uskutečněn. Město Jičín si rozlehlý přírodní odpočinkový park na tak zajímavém místě určitě zaslouží.     Jitka Tománková a František Kynčl, vyučující jičínské ZŠ Železnická