Současná škola usiluje o udržení tradičně dobrých vzdělávacích výsledků a dobré pověsti. Vždyť za školní rok 2013 – 2014 získala titul Nejlepší střední škola Královéhradeckého kraje udělovaný Českou studentskou unií.

Vynikající výsledky dosáhli absolventi školy také při posledních maturitních zkouškách. Nejen že všichni uspěli, ale podle Školní zprávy o výsledcích společné části maturitní zkoušky za jarní a podzimní zkušební období roku 2014 Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání dosáhli ve všech předmětech státní maturity v celostátním porovnání s ostatními středními odbornými školami nadprůměrných výsledků.

V posledním období klade škola zvýšený důraz na jazykovou přípravu svých absolventů. I proto v letošním školním roce vedle tradičních oborů obchodní akademie a informační technologie se studuje nově v 1. ročníku také obor obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky se třemi povinnými cizími jazyky. Vedle toho si zájemci o studium mohou zvolit i další odbornost – obor obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch.

Cizí jazyky

Vyučující cizích jazyků připravují pro své studenty i významné mimoškolní aktivity. Ve snaze zkvalitnit jazykovou i odbornou přípravu tak zajistili v rámci programu Evropské unie Erasmus+ dvoutýdenní pracovní stáž ve firmách v Londýně šesti vybraným studentům své školy.

Studenti španělského jazyka v prvním ročníku se zapojili do mezinárodního projektu Revista en espanol, na němž se podílejí s kamarády střední školy IIS „G. Valle" – Tecnico Turistico z Padovy. Spoluprací českých a italských studentů vzniká internetový časopis ve španělštině. Na základě této spolupráce byl již domluven i výměnný pobyt studentů naší a italské školy z Padovy. Pobyt se uskuteční v květnu a v září 2015.

V dubnu 2015 uspořádáme pro naše studenty poznávací zájezd do Londýna se záměrem poznat pamětihodnosti města a prověřit znalosti angličtiny v praxi. V květnu 2015 plánujeme pro studenty španělštiny zájezd do Barcelony, kde se naši studenti budou moci blíže seznámit s kulturou a pamětihodnostmi Katalánska. V prvním prosincovém týdnu se uskutečnil tradiční zájezd do předvánočních Drážďan.

Škola žije letos i vynikajícími sportovními úspěchy. Fotbaloví reprezentanti poté, kdy zvítězili v okresním kole turnaje o Pohár Josefa Masopusta, se již připravují na dubnové krajské finále.

Reprezentantky školy ve stolním tenise se v listopadu již krajského finále zúčastnily a obsadily v něm páté místo.
Masarykova obchodní akademie nabízí rovněž své služby i jičínské veřejnosti. Pro žáky 8. ročníků všech jičínských základních škol připravila kurzy finanční gramotnosti, které vedou vyučující ekonomických předmětů. Moderní školní tělocvična je pronajímána různým sportovním klubům. V odpoledních hodinách probíhají na škole kurzy anglického a čínského jazyka pro veřejnost.

Pozvánka

Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli podívat do moderně vybavených učeben školy a dovědět se na místě více o její činnosti, připravila Masarykova obchodní akademie v Jičíně na tento čtvrtek 11. prosince a pak 8. ledna příštího roku od 16 hodin Dny otevřených dveří.

Pro budoucí studenty připravujeme i přijímací zkoušky nanečisto, které proběhnou ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 13.30 hodin.    Petr Brož