Požadavky uchazečů převyšovaly limit programu. V součtu chtěly organizace pro cestovní ruch získat více než 510 tisíc korun, tedy zhruba dvojnásobek určené částky. Město na návrh komise cestovního ruchu rozdělilo pouze 215 tisíc a zbytek ponechalo jako rezervu pro požadavky, které přijdou později.

Kromě Baševi uspěli také tři žadatelé, kteří pro podporu cestovního ruchu chtěli vyrobit suvenýry pro turisty. Čtyřicet tisíc tak dostala společnost M. P. Office group pro podporu adventu v Jičíně, třicet tisíc získal Petr Knápek, jenž je pořadatelem Food festivalu, a přibližně dvacet tisíc obdržela Valdštejnská lodžie na pojízdnou kavárničku Ponny Cadé.

Dvacet tisíc dostalo Sdružení Český ráj Trutnov a sedmnáct tisíc Klub Českých turistů. V obou případech jde o tisk materiálů.