Během celého dopoledne studenti prvních a druhých ročníků získávali mnoho zajímavých poznatků.

Ing. Marcela Brožová z Probační a mediační služby v Jičíně studentům objasnila náplň a funkci této instituce. Studenti se dozvěděli informace o ochraně osobnosti, např. o tom, jak probíhá dohled nad podmíněně odsouzenými, jaká pravidla platí pro domácí vězení, ale také i to, kdy mohou oni sami v případě potřeby pomoc probační a mediační služby vyhledat.

Na tematiku ochrany osobnosti navazovala přednáška Hany Klečalové, tiskové mluvčí Policie ČR. S podporou prezentační techniky policejní mluvčí podrobně vysvětlila, s jakými druhy trestných činů můžeme přijít do styku a jaké tresty mohou být uděleny. Studenti byli poučení i o možnostech alternativních trestů, i zde kladli množství dotazů k tematice dopravních přestupků a k trestu domácího vězení.

Hasičský záchranný sbor dorazil na MOA v zastoupení tří členů pod vedením majora Bc. Bořivoje Háka. Ten uvedl základní pokyny k chování v nebezpečných situacích. Studenti se dozvěděli, co dělat při požáru, co si zabalit při nutné evakuaci, a hlavně, jak fungují linky tísňového volání.

Mohli si prohlédnout i obtěžkat protipožární oděv, protichemický oblek, helmy, evakuační zavazadlo, … Přednášku zpestřovali hasiči vyprávěním o zásazích v reálných situacích.

Čtvrtým tématem byla přednáška o první pomoci s nácvikem masáže srdce. Studenti nejprve shlédli na videu dokument o úkonech nutných při záchraně lidského života a pod dohledem MUDr. Lubora Vokrouhlického ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prakticky nacvičovali nepřímou masáž srdce.

Besed se zúčastnili taktéž pedagogové školy a spolu se studenty získali množství užitečných poznatků. Všichni zúčastnění hodnotili akci jako smysluplné využití posledních dnů školního roku. Tato akce studenty připravila na možná rizika nadcházejících prázdninových dnů.   Stanislava Dubská