Koordinátorem Zlatého listu je Český svaz ochránců přírody, soutěží šestičlenná družstva zařazená podle věku do tří kategorií.

Umístění
V kategorii nejmladších (1. -3. třída) obsadilo první místo družstvo složené z dětí z oddílu Strom a K-klubu Jičín, druhé byly děti z přírodovědného a historického kroužku Muzea přírody Český ráj a třetí žáci základní školy Dětenice; čtvrté a páté místo patřilo rovněž žákům ZŠ Dětenice.

V kategorii mladších (4.-6.třída) zvítězilo družstvo Strom Dětenice, na druhém místě kroužky Muzea přírody Český ráj, na třetím ZŠ Dětenice a na čtvrtém místě ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš.

V kategorii starších (7.- 9. třída) získali postup na krajské kolo členové oddílu Strom, kteří pomáhali jako rozhodčí na trati.

Trať byla připravena v terénu v blízkosti Dětenic a soutěžící prokázali své znalosti z botaniky, zoologie, astronomie a ochrany přírody. Volný čas byl vyplněn promítáním s přírodovědnou tematikou a zajímavými hrami v tělocvičně místní sokolovny.   MPČR