Studijní pobyt byl vyústěním projektu s názvem Krajina-nejkrásnější učebnice II pořádaným organizací Čmelák-společnost přátel přírody, o. s. z Liberce. Naši studenti spolu s žáky Gymnázia Jiřího Ortena z Kutné Hory a žáky Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově se společně zúčastnili plnění problémových úkolů environmentální výchovy.

Zkoumali např. výskyt organismů v tekoucích a stojatých vodách, společenstvo rostlin blízkého zámeckého parku a zároveň dokázali, že se dovedou orientovat v krajině pomocí GPS. Velkým zpestřením byla přednáška o životě netopýrů doplněná pozorováním těchto tajemných savců v letu i místě jejich spánku.

Při návštěvě nedalekého kaolinového dolu měli účastníci možnost poznat, jak se rekultivované území stává domovem pro chráněné druhy organismů a současně slouží studijním a rekreačním účelům. Díky podobným projektům si žáci a studenti mohou vyzkoušet teorii v praxi. ⋌Helena Vacková