Cestování po frekventovaném úseku mezi Libání a obcí Rokytňany je, díky mnohým dírám a výmolům, nepříjemným zážitkem. V listopadu loňského roku se konalo na Obecním úřadě v Dětenicích jednání zástupců dotčených obcí se zástupci projekční kanceláře a investora, kde byl představen návrh opravy úseku silnice od Libáně přes Dětenice, Osenice, Rokytňany až na hranice jičínského a mladoboleslavského okresu.

Po úpravách dokumentace vydal Stavební úřad Libáň v lednu souhlas se stavebním povolením pro tuto opravu. „Pokud budeme optimističtí, můžeme očekávat zahájení opravy první etapy v úseku od hranice okresů po Osenice v roce 2019, jak je uvedeno v průvodní zprávě dokumentace,“ uvádí s nadějí libáňský starosta Jaromír Přibyl.