Situace je o to horší, že Jičínsko trápí nedostatek míst v pobytových domovech pro seniory a na volné místo někteří čekají i několik let.

Podle vedoucí jičínského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ivety Havlové je doba na čekací listině individuální, vždy se posuzuje konkrétní případ. Obecně lze ale říct, že déle trvá umístit muže. Na místo v jičínském domově čeká okolo 70 lidí, další desítky si podaly žádost do Milíčevci, Mlázovic nebo Libošovic.

Pokud se podaří práce obnovit na přelomu roku, mohlo by SeniorCentrum přijmout nové klienty na jaře 2024.
Práce na SeniorCentru v kasárnách na čas ustaly. Na vině je zdražení materiálu

Rodina paní Kamily by do budoucna rovněž ráda využila možnosti pobytového sociálního zařízení pro dědečka, jehož zdravotní stav a samostatnost se se stářím zhoršuje a brzy bude potřebovat stálou pomoc školených pečovatelek. „Nežijeme v Jičíně, ale tatínek tu prožil celý život, proto bychom byli rádi, aby zůstal tady, i když už se o sebe sám nepostará. Zatím to zvládáme, ale to se může během krátké chvíle změnit a budeme potřebovat náhradní řešení," popsala situaci Kamila.

O umístění do domova zatím nežádali, chtěli se přihlásit až do avizovaného domova důchodců SeneCura.

Stavba stojí, město jedná s centrálou v cizině

Vše se zdálo solidní. O provoz nového jičínského domova pro seniory se před lety přihlásila mezinárodní společnost SeneCura, která se řadí k největším provozovatelům sociálních služeb na světě. V Česku už ve spolupráci se stavitelskou firmou Urban Survival postavili několik velkých domovů důchodců a Jičínu slíbili moderní zařízení pro 120 lidí a několik desítek pracovních míst pro Jičíňáky.

Společnost svolila navíc záměr uskutečnit v budovách bývalých kasáren a zachovat jejich historický ráz. Souhlasili také s tím, že se domov zařadí do celokrajského systému sociálních služeb a tím v regionu výrazně ulehčí napjatou kapacitní situaci.

„Neměli jsme důvod k pochybám, je to největší soukromý poskytovatel těchto služeb u nás. Za poslední rok tu byl zástupce firmy dvakrát a dušoval se, že tu zařízení vznikne," uvedl Hamáček. Zmíněný zástupce už ve společnosti podle všeho nepracuje

Několik měsíců po slavnostním zahájení stavby práce ustaly. Podle české provozní ředitelky společnosti Věry Husákové jsou na vině komplikace v dodávající firmě Urban Survival. Ta se v důsledku ekonomické krize ocitla v insolvenčním řízení a je proti ní vedená exekuce.

SeniorCentrum. Vizualizace.
Domov pro seniory bude, slibuje SeneCura. V kasárnách je však stále ticho

„Jako skupina SeneCura samozřejmě situaci monitorujeme a v rámci insolvenčního řízení přihlásíme veškeré naše splatné pohledávky vůči zhotoviteli,“ doplnila Husáková.

K tomu, jestli už firmě vypověděli smlouvu, se ale odmítla vyjádřit. Podle informací, které obdržela jičínská radnice, se za poslední dva měsíce situace nezměnila.

„Všechny rozhodnutí ve firmě SeneCura se dělají mimo Českou republiku. Po jednání s českými zástupci jsme napsali dopis do Vídně. A z něj vyplynulo, že 19. září budeme mít jednání s centrálou SeneCury v cizině a uvidíme, co se bude dít dál," doplnil Hamáček.

Firma podle něj požádá o odklad termínu. Pokud ne, od ledna 2024 se začnou počítat penále z prodlení, 100 tisíc za každý započatý rok. Další pokuta se týká neposkytování smluvených služeb, ta činí 500 tisíc korun ročně. Pokud k ní dojde, podle Hamáčka město pravděpodobně žádosti o odklad vyhoví.

Plán sociálních služeb do roku 2026 se SeneCurou počítá

Vzhledem k okolnostem je jasné, že neutěšený stav sociálních služeb na Jičínsku se v dohledné době řešení nedočká. S novým domovem seniorů přitom počítá Plán rozvoje sociálních služeb 2023-2026, který jičínské zastupitelstvo schválilo na letošním červnovém zasedání.

Opozice při projednávání projevila obavu, že se plán vzhledem k prodlení SeneCury nepodaří naplnit. „Když něco plánujeme, tak bychom měli mít naději, že se to změní. Když to neudělá SeneCura, tak budeme muset zapřemýšlet my, jestli například nerozšířit kapacitu domova důchodců," uvedl v debatě zastupitel Ladislav Brykner.

Na rozšiřování sociálních služeb v Jičíně město pracuje dlouhodobě. V červnu se podařilo dokončit mnohamilionovou investici do denního stacionáře Domovinka, který už nyní opět pracuje s klienty z řad seniorů v opravených prostorech na Novém Městě. Kromě denního stacionáře provozuje město také pečovatelské služby a domov pro seniory.