Kromě toho, že je tu malý prostor, tak čtení lidem, alespoň v horkých letních dnech, znepříjemňuje fakt, že čítárna spíše supluje pobyt v sauně. „Prostor dospělého oddělení vyžaduje komplexnější zásah, proto byla zadána studie úprav. Jedná se o rekonstrukci oddělení pro dospělé včetně rozšíření prostoru čítárny, neboť se tam každý den tísní velký počet lidí a navíc tu není dostatečné přirozené osvětlení," uvedla mluvčí jičínské radnice Magdaléna Doležalová s tím, že rada města schválila smlouvu o dílo na vytvoření studie stavebních úprav a přístavby části Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

„Studie by měla město stát sto třicet jeden tisíc korun. Teprve na jejím základě se rozhodneme, jak budeme s rekonstrukcí dále pokračovat," doplnila Magdaléna Doležalová.

Dodala, že záměr počítá s vybudováním nových prostor čítárny v prvním patře přístavby a navíc rozšíření přízemního traktu o zimní zahradu v prostoru dnes nevyužívané terasy. Posledním zásadním prvkem je vybudování výtahu do prvního patra, čímž by se stala Knihovna bezbariérovou institucí.

„S novou stavbou samozřejmě souvisí i zpracování návrhu interiéru. Nová čítárna mimo půjčovní dobu by sloužila jako menší sál pro pořádání besed, seminářů a dalších setkání," uvedla jičínská mluvčí. 

V posledních třech letech prochází knihovna poměrně rozsáhlými úpravami, které mají zlepšit technický stav budovy a komfort uživatelů knihovny. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce dětského oddělení.

Vzhledem ke špatnému stavu oken a topení proběhla v roce 2014 rekonstrukce topení včetně přechodu na dálkové vytápění a byla započata výměna oken v přízemí budovy a rekonstruován víceúčelový společenský sál v přízemí knihovny. V roce 2015 byla provedena výměna zbývajících oken v původní budově (chodba a první patro).