Plán totiž narazil na argumenty odpůrců, kteří se obávají poničení a znehodnocení přírody a krajinného rázu lokality pod Zebínem. Obě strany nyní netrpělivě očekávají vyjádření stavebního úřadu v Nové Pace, který byl rozhodnutím pověřen v roce 2016. "Věc je nyní před vydáním rozhodnutí o umístění stavby. To bude oznámeno účastníkům řízení a příslušným orgánům státní správy," uvedl Lukáš Charamza, referent novopackého stavebního úřadu.

Jako hlavní argument pro výstavbu cyklostezky se už od počátku uváděla frekventovaná doprava na silnici z Jičína do Železnice, která nadále znemožňuje bezpečný pohyb pěších, cyklistů, ale také například jezdců na in-line bruslích. Právě pro ty by měla sloužit plánovaná cyklostezka vedoucí po trase staré původní cesty skrz jabloňovou alej v severní části jičínské Čeřovky u zahrádkářské kolonie, pokračovat kolem Zebína až na stávající komunikaci u Prostředního Mlýna v Železnici. "Když byl projekt zveřejněn s očekáváním jsme se těšili na brzkou realizaci. Samozřejmě na to, že budeme moci tuto stezku aktivně využívat. Sportující veřejnost má v okolí našeho města minimum takových cest a tím příležitostí ke svému využití," nechal se slyšet Svoboda.

Hory jsou jeho celoživotní láska.
Nejlepší dárek je čas, s věkem musí přijít pokora, říká cestovatel Ivan Pírko

Už v době zveřejnění záměru se ale proti akci postavila celá řada aktivistů a občanských sdružení, jmenovitě například OS VOLŠE, Křižánky, Habr v Železnici nebo Bradlecké bučiny z Jilemnice. Trnem v oku jim je především první úsek stezky vedoucí jabloňovou alejí a okolo vrchu Zebín. Ten je chráněný jako přírodní památka a na jeho svazích a v jejich těsné blízkosti žije řada zajímavých zvířecích druhů včetně ještěrek, bramborníčka hnědého nebo ťuhýka obecného. Právě narušení biotopu a prostředí při výstavbě a provozu cyklostezky se její odpůrci obávají nejvíce.

Přes asfalt cesta nevede

Hlavním předmětem sporu se stal použitý materiál. Podle plánů by měla mít cyklostezka asfaltový povrch. To se ale aktivistům nelíbí. Brojí proto za to, aby se v úseku ponechal povrch přírodní, případně ze zpevněné kameniny. Za prosazení jejich připomínek dokonce vznikla petice a v důsledku protestů nakonec Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl z celého projektu vyloučit Městský úřad Jičín a zastupitelstvo města kvůli podjatosti. Právě proto v roce 2016 dostal věc do rukou MěÚ v Nové Pace.

V posledních několika letech vydal novopacký stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby hned několikrát, pokaždé ale narazilo na odvolání a následnou nutnost přezkoumání. Nepomohl ani posudek od Odboru životního prostředí KÚ KHK a studie krajiny z odborných sfér. "Jestli se účastníci řízení následně proti rozhodnutí odvolají nelze předvídat, neboť je to zcela jejich výlučné právo," vysvětlil Charamza. V případě, že tak učiní, bude se celá věc znovu odesílat k projednání na krajský úřad.

Důkazy v letošním případu odhalení varny pervitinu.
Odhalit drogové zločiny je podle policie náročné. Nejvíc táhne pervitin a tráva

Veřejná vyhláška MěÚ Nová Paka z počátku letošního března uvádí, že Stavební úřad stavbu povolil a námitkám účastníků řízení nevyhověl. Co se týče asfaltového povrchu cyklostezky, podle mínění úřadu jeho vzhled neporuší ráz krajiny tak, jak se odpůrci snažili dokázat vizualizacemi. Podle studie by měl být na stavbu použit neprobarvený asfaltobeton, jehož barva je hned po položení, stejně jako po dobu jeho životnosti světle šedá.

Zpevněná, neosvětlená, kompromisní?

Podle Miroslava Svobody není výstavba cyklostezky okolo Zebína tak velký problém, jako je její absence. "Od zahrádkářské kolonie pod Zebín je to ale hodně jiné. Cyklisté a turisté využívají původní cestu minimálně a pohybují se více po přilehlých loukách, které samozřejmě poškozují a vytváří se tam další pěšiny. Když bude asfaltový pás, nebudou se poškozovat louky a mnoho lidí bude mít více sportovních možností. Bude dána možnost projíždět cestu i vozíčkářům. Za současného stavu se do zmíněných částí jen tak snadno nedostanou," doplnil. Nadále zůstává optimistickým zastáncem stavby, která podle jeho názoru zlepší kvalitu života v regionu.

Stezka, která by podle plánu mohla vzniknout, by byla dlouhá asi dva kilometry a nebyla by osvětlená, právě aby nenarušila prostředí živočichů okolo. Celý projekt by měl stát 5,2 milionu korun, přičemž v roce 2014 přiznal Státní fond dopravní infrastruktury Jičínu dotaci ve výši 3,2 milionu, na kterou by při opětovné žádosti v případě vydání povolení mělo mít město znovu nárok. Ani po sedmi letech ale není jasné, jestli se podaří najít vhodný kompromis mezi těmi, kteří holdují venkovním sportům a aktivně strávenému času v přírodě a těmi, kteří se obávají nenávratného poškození krajiny okolo Zebína.