Od 16.30 hodin čekal na děti u vstupu do pohádky Večerníček, u kterého si děti vyzvedly kartičku s plánkem trasy, která letos netradičně vedla oborou. Vcházelo se kouzelnou brankou. Za rybníčkem na děti čekala, u krásně rozkvetlého pařezu, víla Amálka s brčkovým a květinovým úkolem. Kousek dál, pod dubem, plnily děti úkol Rumcajse a Manky. U nich měly děti práci s neposedným žaludem a shazováním šiškových kuželek.

Ferda mravenec zase zkoušel šikovné ručky dětí. Ty si pod namalovanými tečkami Berušky vybraly úkol. Buď zatloukaly hřebík do pařezu, nebo montovaly šrouby a matice. Na konci louky pod kaštany se navlékaly korálky. Na děti tam čekala Maková panenka, která měla u sebe nakresleného Motýla Emanuela, ve kterém se děti mohly spolu s Makovou panenkou vyfotit.

Předposlední úkol plnily děti už u rybníku v Chodovicích, kde čekali Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. Tam děti musely předvést jízdu zručnosti mezi kužely na koloběžkách či odstrkovadlech. Kdo chtěl, mohl si ještě složit puzzle s Jonatánem. V cíli U Vagónu si malí cestovatelé pohádkou složili čepičku pana Večerníčka a za splněné úkoly dostali od Večerníčků balíček s odměnou a zasadili kouzelné fazole na záhonek k pergole.

Ani po ukončení pohádkové cesty se děti U Vagónu nenudily. Odpoledne pokračovalo tanečním vystoupením Zuzky Kvasničkové s pejskem Jenny, které děti s velkým zájmem sledovaly a na závěr odměnily potleskem. Velice zajímavé a poučné byly soutěže od myslivců z Lověny Dobrá Voda. Velkou radost měly děti také z poníků, na kterých se mohly povozit a nechyběla ani dětská diskotéka.

Celé hřiště ožilo dětmi. Bylo jich všude plno a ze všech stran se ozýval dětský smích. Děti si to zkrátka užívaly a to bylo tou největší odměnou pro nás organizátory.

Doufejme, že jsme našim dětem splnili alespoň kousek jejich snů a že si dětský den pořádně užily. Velké poděkování patří všem, kteří se na dětském dnu podíleli a díky kterým bylo na Večerníčkově cestě do pohádky a na závěr i na hřišti U Vagónu veselo.  za Obecní úřad Holovousy Lenka Doležalová