První písemná zmínka je z roku 1371. Na základě císařského nařízení z 27. ledna 1635 bylo Lično jako součást panství Staré Hrady po smrti Albrechta z Valdštejna postoupeno Jindřichu Schlikovi. A to je právě ten okamžik, kdy se Ličnu oficiálně narodil sourozenec – Bačalky.

Ty mají totiž písemně doložitelnou první zmínku teprve z roku 1636. Vesničky se rozrůstaly, přibývali noví obyvatelé a nové domky. Při sčítání v r. 1915 měla obec Lično 37 popisných čísel, ve kterých žilo 205 obyvatel. Bačalky byly o poznání větší  – v 90 domcích žilo 422 obyvatel, a první společnou školu na Ličně v hostinci pana Hakena (čp. 8), slavnostně otevřenou 1. října 1917 navštěvovalo celkem 99 dětí.

 V tomto roce byl také z iniciativy pana řídícího Kopeckého založen  ochotnický divadelní spolek České srdce.  Ve 30. letech byla do obce zavedena elektřina.  V roce 1952 se obě obce administrativně spojily v jednu se společnou správou.  Společným úsilím všech se podařilo v roce 2005 postavit multifunkční budovu, ve které se nachází  kromě prostor obecního úřadu pivnice U Bači, která je také místem konání většiny kulturně společenských akcí.