V roce 1927 přešel na Václava Veselého a od roku 1933 ho vlastnil syn Václav Veselý, rovněž pekař. Tento dům čp. 82 byl zbořen v roce 1979.

Kukulův špitál
Vedle něho stojí bývalá Kukulova nemocnice, později Okresní dům, čp. 56. Zvláštností Jičína byl soukromý špitál, který roku 1823 založil na Novém Městě František Kukula.

Roku 1827 získal stavení se zahradou na Valdickém předměstí čp. 23 a přenesl sem svou nemocnici. Po jeho smrti roku 1871 převzal ústav jeho syn Gustav Kukula, který roku 1883 zakoupil domky čp. 56 a 96 na Valdickém předměstí. Oba zboural a vystavěl novou budovu pro nemocnici. Základní kámen byl slavnostně položen za velké účasti pozvaných hostí 25. dubna 1884.

Po smrti Gustava Kukuly nemocnice zanikla. Majetek po rodičích zdědily jejich děti, mezi které patřil i proslulý chirurg a univerzitní profesor Otakar Kukula. Dědici prodali roku 1896 čp. 56 a 96 se zahradou za 40000 zl. okresnímu zastupitelstvu pro zřízení budovy samosprávy.

V roce 1928 tento Okresní dům již nepostačoval. Byly vykoupeny domy čp. 46 a 55 (Macounovy) a Okresní dům čp. 56 měl být zbourán. Projekt na novou zástavbu od Čeňka Musila nebyl realizován. Tentýž architekt vypracoval nový plán, kde se budova zalamovala pravým úhlem dovnitř. Stavbu provedl Václav Frýba v letech 1940 – 1941. Na snímku nová budova ještě nestojí.   Hana Fajstauerová