„Požádali jsme také o dotaci z programu obnovy venkova na zlepšení chodníků, veřejné zeleně a vybudování dětského hřiště," informuje starostka Lenka Svobodová. Práce v hodnotě 1,2 milionu by byly z poloviny hrazeny právě dotací; zdali bude přidělena, bude jasné však až v květnu.

Další žádost o příspěvek je podána na finance potřebné k zateplení místního pohostinství. Zelená úsporám by tak přispěla k výměně oken i způsobu vytápění, práce v hodnotě 1,5 milionu korun by hradila z jedné čtvrtiny obec. Celá budova by rovněž mohla dostat nový kabát.

V loňském roce Smrkovičtí rovněž využili možnosti získání dotací. Například z evropských fondů obdrželi 400 tisíc korun na opravu pomníků. Byl tak zrestaurován památník Rudé armády, boží muka a pomník Padlým bratřím. Finance pokryly devadesát procent nákladů na tento účel.