Vesnicí Dolní Lochov protéká potok Malý Porák. Z hlediska povodní nejde o příliš nebezpečný tok, přesto zejména v 90. letech se několik domů s vysokou vodou potýkalo. „Ale znáte to, v dnešní době jsou povodněmi postiženy i ty obce, které s nimi nikdy problém nemívaly. Nechceme být potom překvapeni," uvedla starostka Marketa Obitková. Obec proto hodlá zlepšit průtočnost potoka. V příštím roce chce požádat o dotaci na vypracování projektové dokumentace, realizace je pravděpodobně až otázkou budoucnosti.

Představitelé vesnice také dokončují územní plán. Půjde o završení zhruba čtyři roky trvajícího procesu. Po jeho vypracování se teprve začnou zabývat většími stavebními záměry, například přípravou infrastruktury pro nové rodinné domy.