U kiosku poblíž srubu na Holém zaparkujeme a vydáme se po červené značce vzhůru, nejprve po silničce, pak po široké cestě k pevnosti Hanička, jednom z klíčových bodů v linii opevnění Orlických hor, vybudované v letech 1936 – 38.

Dělostřeleckou tvrz tvořilo šest podzemních objektů propojených stovkami metrů chodeb a sálů. V expozici byly k vidění i fotografie, zbraně a střelivo, modely opevněných objektů aj. Cesta tam a zpět nám zabrala asi hodinu, stejně jako prohlídka. Nejdříve nás zaujalo, že tato stavba trvala pouze 22 měsíců.

Dále do Liberka
Další naší zastávkou byla obec Liberk (8 km od Rychnova nad Kněžnou). Vzácná památka lidové architektury – dřevěný barokní kostel sv. Petra a Pavla z konce 17. století s dřevěnou stupňovitou hranolovou zvonicí, dřevěnou přízemní farou a stodolou. Před farou mariánský sloup z roku 1751. Za kostelem malé zbytky hradu Rychmberku, roubená stavení. A to nejlepší nás čekalo v restauraci Na hradě. Oběd i s obsluhou na vysoké úrovni. Restaurace v mysliveckém stylu. Tímto vás chci pozvat 15. června na III. Liberecké slavnosti.

A třetí zastavení bylo v Kolowratském zámku navrženém stavitelem J. S. Santinim. Byl postaven ve stylu pozdní renesance v letech 1676 – 1690, později barokně opraven. V obrazové galerii zámku se nacházejí obrazy kolowratských předků ze 16. a 17. století, sbírka vynikajících děl českého a evropského malířství převážně z doby baroka. Knihovna obsahuje rukopisy od 13. století a prvotisky z let 1481 – 1500.

Poté následovala cesta k domovu. Jenom mě mrzí, že cena i výběr zájezdu nezaujme naši společnost.
Jako další zájezd připravujeme na den 15. června přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, která má hned tři nej. Je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW, je elektrárnou s největším spádem v České republice – 510,7 metru, a je vodní elektrárnou s největším celkovým výkonem v republice – 2 x 325 MW.

V plánu Losiny
Další zastávkou bude ruční papírna Velké Losiny, kde je i muzeum papíru, s prohlídkou státního zámku ve Velkých Losinách.
Již nyní se těšíme na vaši účast. ⋌⋌Alois Dejl