Aby také ne, vždyť v odpolední rekonstrukci bitvy, v níž se střetli Američané a Němci, sehrála svou roli dobová těžká technika, respektive její repliky. Ke slovu se dostal i mohutný těžký tank Tiger, který si mezi americkými transportéry rychle zjednal respekt.

„Já se nejdřív bál, že nebudu vidět, ale je to úplně super. Jsem rád, že jsme jeli," řekl dvanáctiletý Lukáš Matějka, který přicestoval z Pardubic. „O akci jsme se dozvěděli z internetu. Hledali jsme nějaký rodinný program a řekli jsme si, že tohle je na čerstvém vzduchu, tak jsme jeli," řekl Lukášův otec Jaroslav.

Bylo by ale chybou redukovat sobotní dění v Kopidlně pouze na bitvu. Jednatel Klubu vojenské historie Budčeves Petr Novotný za organizátory uvedl, že ta důležitější část se odehrála o několik hodin dříve. Dopoledne se před památníkem padlých u zámeckého parku uskutečnila pieta. Petr Novotný a kronikář ze Slavhostic Jiří Plachý ještě před akcí zdůrazňovali, že odboj vůči německé moci byl na Kopidlensku silný i v prvních letech druhé světové války. Jakmile v květnu propuklo české národní povstání, odbojáři „do toho šli naplno". Podařilo se jim dokonce ukořistit pancéřový vlak Wehrmachtu.

„Bez ohledu na ideologii má Kopidlensko hrdiny, na které můžeme být pyšní," upozornil Petr Novotný, přezdívaný Panky.
„Já si myslím, že bychom si válku letos na jaře měli připomenout. Je to přeci jenom sedmdesát let. Jsem ale proti tomu, aby byla rok co rok neustále v televizi a všude možně," zhodnotil návštěvník Milan Vynosil. „Je vidět, že akci připravili nadšenci. Je to netradiční akce, takže proč ne," zhodnotila Adéla Janáčková.

Odpolední bitva byla demonstrací toho, jak vypadaly menší střety v samotném závěru války na západní frontě. Spojenci pod vedením Američanů se potýkali s číhajícími německými jednotkami, které spoléhaly na sílu svých těžkých tanků. Naproti tomu Američané podnikali rychlé útoky s podporou lehčích pancéřových vozidel. Jejich síla ale spočívala ve vzdušné převaze, což se ukázalo jako správná strategie. Německá těžce pancéřovaná pásová vozidla neměla proti letectvu šanci.

Během sobotního dne se také prezentovaly místní spolky a organizace, například rybáři, modeláři, kynologové, hasiči a policisté.