Do léčebny pak téměř až do své smrti průměrně jednou za měsíc dojížděl z Prahy a konziliárně vyšetřoval vybrané pacienty.

Léčebna byla zřízena v budově bývalého hotelu „Valdštejnův dvůr" postaveného v roce 1907 (na vloženém snímku). K hotelu byla přistavěna již v jeho počátcích menší budova, ve které se poskytovala ambulantní lázeňská péče. Léčily se zde pohybové poruchy páteře, kloubů, revmatismus, gynekologické poruchy. K léčbě se používala léčivá slatinná zemina, jejíž zdroje byly nedaleko. Pacienti byli ubytováni ve „Valdštejnově dvoře".

Za první světové války sloužil hotel vojsku a válečným uprchlíkům, za druhé světové války tam byl údajně vojenský lazaret. Po válce byl znárodněn.
Nového rozkvětu se hotel dočkal až v roce 1953, kdy v něm byla založena léčebna specializovaná na léčbu dětí postižených centrálními mozkovými pohybovými poruchami, především dětskou mozkovou obrnou (poruchou mozku vzniklou v období kolem porodu, která nemá nic společného s infekční „dětskou obrnou" neboli „poliomyelitidou"). Tehdy byla první takto specializovanou léčebnou nejen v Československu, ale zřejmě i v celé střední Evropě.

Brzy dosáhla poměrně velkého věhlasu a začaly přijíždět na léčení nejen české a slovenské děti, ale i mnozí dětští pacienti ze zahraničí. Léčily se tam dlouhodobě tak děti z arabských zemí, z Itálie, ze Sovětského svazu, z Rumunska, Bulharska, výjimečně i děti ze zámoří-z Austrálie, z USA atd.

Léčebna se, bohužel, nedožila 50. výročí svého založení. Organizačně totiž patřila pod ředitelství v Janských Lázních, kde byla v roce 1981 postavena velká dětská léčebna se 400 lůžky, proto byl v devadesátých letech vyvíjen tlak na uzavření železnické léčebny a v září 2002 bylo výborně prosperující zařízení zlikvidováno.   MUDr. Alois Stehlík

Postupně otiskneme lékařovy drobné povídky a vzpomínky na tehdejší lázeňský provoz.