Justiční vražda Vladimíra Cermana vešla do dějin našeho národa na základě zpracování dr. Jiřího Málka z Konfederace politických vězňů a předání dokumentace o dvaadvaceti listech Filozofické fakultě UK v Praze k dalšímu zpracování v rámci cyklu III. protikomunistického odboje pro novodobé dějiny.

V záznamech Ústavu pro studium totalitních režimů se lze dočíst, že počátkem roku 1951 začal sílit tlak vůči selskému stavu, a rodina Cermanova, podobně jako většina zdejších rolníků, se striktně stavěla proti návrhům komunistů, které by vedly k rychlé socializaci obce. Naplno se to projevilo po červencové události z Babic, která byla jakousi předehrou k ještě razantnějšímu postupu proti selskému stavu. V této napjaté době, kdy započala Akce K („kulaci"), se rozhodl Vladimír Cerman k neuváženému činu. Dne 29. prosince 1951 ve 21.30 hodin vystřelil do okna hostince U Trejbalů v obci Čistá, kde právě probíhala místní schůze KSČ.

Jeho úmyslem bylo zastrašit místní funkcionáře KSČ, aby upustili od kolektivizační politiky v obci. Jeho střela zasáhla okenní kličku, jejíž úlomek následně rozbil žárovku v místnosti. Nikdo z přítomných nebyl zraněn. Krajská správa StB Hradec Králové, která převzala vyšetřování případu, kvalifikovala útok na veřejné činitele jako teroristický čin, přičemž hlavním úmyslem střelce bylo podle ní zranit přítomného referenta OV KSČ Šedivého z Nové Paky. Od začátku byl mezi podezřelými pachateli tohoto činu právě Vladimír Cerman.

Místo toho, aby byl řádně vyslechnut a v případě podezření vzat na žádost prokurátora do vyšetřovací vazby, byl na něj nasazen agent StB s krycím jménem „Sedlák", který se vydával za spolupracovníka zahraniční rozvědky. Dne 20. dubna 1952 byl při zinscenovaném odchodu do zahraničí Vladimír Cerman v Karlových Varech StB zadržen a odtud převezen do vyšetřovací vazby na Pankráci. V dalších dnech zadržela StB jeho otce Františka Cermana, bratra Františka Cermana ml. a ještě další osoby.

V novopackém hotelu Centrál byl 13. června 1952 Vladimír Cerman Státním soudem v Nové Pace odsouzen pro zločin velezrady a vyzvědačství k trestu smrti a 11. října 1952 v 5 hodin a 21 minut, po zamítnutí odvolání, ve věznici na Pankráci popraven. Na výše vyneseném rozsudku se podíleli i pracující továren Novopacka a Čisté, kteří svým podpisem potvrdili rezoluci vyžadující trest smrti, podobně i jako předseda MNV v Čisté, který nepřihlédl k žádosti občanů Čisté na zmírnění trestu.

Otec Vladimíra Cermana si vyslechl trest dvanácti let odnětí svobody za vyzvědačství a bratr František dostal tři roky nepodmíněně za zatajování trestného činu. Rodinné příslušníky zmíněných osob vystěhovali z jejich statků v rámci „Akce K". Další čistečtí občané, kteří byli s Vladimírem Cermanem zatčeni, prošli krutými výslechy a následně byli odsouzeni k mnohaletým žalářům.

Vladimír Cerman byl již třikrát rehabilitován. Dvakrát – dne 19. února 1969 a 20. října 1971 u Krajského soudu v Hradci Králové, a pak dne 25. října roku 1993 potřetí, s celou rodinou u MSČR v Praze.

V sobotu 4. července v 9 hodin, v den devadesátého výročí narození Vladimíra Cermana, s pozvanými zástupci měst Nová Paka a Čisté u Horek, položili zástupci packé pobočky Konfederace politických vězňů k desce na hotelu Centrál kytici.     Míla Pour