Je to bezmála 26 let od doby, kdy si Jičín mohl po dlouhých desetiletích opět svobodně zvolit své zástupce, kteří budou město řídit a spravovat.
Jsem rodilý Jičíňák a prožil jsem zde převážnou část svého života. Jičín poměrně často navštěvuji z nejrůznějších důvodů. Ale snad právě proto, že zde nežiji stále, mám jakýsi odstup a mohu, do určité míry „objektivněji" hodnotit, jak se mé město změnilo a neustále mění.

Já si stále více uvědomuji, a mám z toho radost, že se změnilo a mění k lepšímu. Vzhled města i jednotlivých budov, ulic, náměstí, pořádek i úprava městské zeleně a parků. Samozřejmě, plně chápu ty, kteří denně pospíchají do práce a z práce, jdou na nákup a domů, nemohou tolik vnímat celkový stav svého nejbližšího okolí. Spíše cítí ty nedostatky, které se najdou vždy, vždy je co zlepšovat a opravovat. Jsme také lidé různých názorů, a tak také náš pohled a hodnocení jsou a budou různá.

A můj názor je, že se od roku 1990 vzhled Jičína i možnosti v něm žít zlepšily. To znamená, že odpovídá dobré práci zastupitelstev a starostů, kteří se od té doby na radnici vystřídali. Děkuji jim všem, těm, co již na radnici nepracují i těm současným. Přeji jim vše dobré, hodně zdraví, aby se mohli s pocitem dobře vykonané práce ohlédnout.    Vilém Hofman, Libáň