„Vzděláváním k pestřejšímu životu". Takovým mottem se pyšní akce Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji, kterou již pošesté pořádá kontaktní pracoviště Úřadu práce v Jičíně ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Asociací institucí vzdělávání.

Učit se, učit se, učit se

Týden vzdělávání dospělých od pondělí do pátku. Již tradičně je akce určena pro všechny, kteří by si chtěli obohatit svůj život o nové znalosti a dovednosti z různých oblastí vzdělávání i ze zajímavých volnočasových aktivit. Školní a jiné instituce, občanská sdružení a zájmové organizace pro vás připravily ukázky kurzů, přednášky a semináře, seznámení s projekty, dny otevřených dveří, exkurze či krátkodobé praktické kurzy různorodého zaměření, poradenství k prezentovaným tématům atd.

V programu Týdne vzdělávání dospělých najdete například nabídku jazykových kurzů (Akademie J. A. Komenského), seminář pro začínajícího podnikatele (SPOŠKA), získáte informace o možnosti uplatnění a vzdělávání v Armádě ČR. Představí se vám Oblastní charita Jičín a Občanská poradna se svými projekty. Milovníci kultury objeví zajímavé skutečnosti při komentované procházce historickým centrem Jičína nebo na přednášce z cyklu Setkání před obrazem. Můžete absolvovat prožitkový seminář zaměřený na práci s maňásky při výchově dětí (Mateřské centrum Kapička). Městská knihovna V. Čtvrtka připravila PC kurz a ukázku práce se čtečkami e-knih. K-klub má pro vás připraveny ukázkové hodiny kurzů pro dospělé. Zajímavou bude jistě i přednáška na téma emoční inteligence (Centrum andragogiky).

Žádné výdaje

Informace o všech aktivitách Týdne vzdělávání dospělých najdete na webu: www.tydnyvzdelavani.cz, na plakátech a programech distribuovaných po městě. Veškeré akce jsou určeny pro širokou veřejnost zdarma, většina z nich je naplánována na odpolední hodiny a budou se konat v zasedací místnosti Městského úřadu na Žižkově náměstí v přízemí nebo je navštívíte přímo v prostorách poskytovatelů.