„Zahálka nástroji neprospívá. Je potřeba rekonstrukci dokončit, a my proto prosíme o příspěvek veřejnost,“ říká iniciátor, hudebník a umělecký šéf projektu Michael Pospíšil. Aby peníze získali, pořádají v ostruženském kostele každou prázdninovou sobotu ve 21 hodin večerní barokní nocturno.

Patří mezi nejcennější nástroje v Česku

Svým rozsahem, kvalitou a zachovalou původní podobou patří ostruženské varhany k nejcennějším a nejvzácnějším nástrojům v Česku. Vznikly v roce 1797, pouhý rok po známé České mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Aby si oblíbenou Rybovku mohly o půlnoční mši opět zahrát, je potřeba rozsáhlá oprava.

„Původní podobu se podařilo zachovat i přes řadu pochybných oprav za 225 let existence varhan. Skříň je z dílny sochaře Martina Jelínka z Kosmonos a stroj vyrobil mistr varhanář Josef Gottwald ze Semil. Dochovaly se také původní píšťaly a hluboké barokní ladění, kterým se dnes už může chlubit jen málo varhan,“ vypráví Pospíšil.

Na současném stavu se podepsalo především rozsáhlé napadení červotočem, kvůli kterému bylo nutné rychle jednat. S přispěním farníků z regionu a dotací Královéhradeckého kraje se podařilo ostruženské varhany dostat do rukou zkušeného varhanáře Rudolfa Valenty.

„V současné době je hotová a do provozu uvedená jedna čtvrtina nástroje, tedy 188 píšťal. Je to druhý manuál se čtyřmi rejstříky, na který je možné zahrát většinu dobových koncertních varhanních skladeb a doprovázet bohoslužby. Zbylých 538 píšťal, vzdušnice, ventily a další části varhan už jsou v podstatě také hotové, zbývá jen doplatit potřebnou částku,“ popisuje Pospíšil.

Dlouhá zahálka v dílně nástroji podle něj neprospívá, je nutné jej brzy vrátit zpět do Ostružna a uvést do provozu, jinak bude potřeba přikročit k dalším nákladným opravám.

Pomůže výtěžek ze vstupného

„Chceme prostřednictvím příspěvku veřejnosti ukázat, že si my všichni těchto vzácných krásných varhan vážíme a stojíme o jejich záchranu. Spoluúčastí máme také větší šanci získat podporu od kraje a dalších úřadů,“ vysvětluje Pospíšil, proč se rozhodli prázdninové sobotní večery věnovat koncertům v chladných zdech památkově chráněného kostela. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na doplacení oprav varhan.

Spolek Trinitatis Societas a hudební uskupení Literácy Jitčín se dlouhodobě zasazují o oživování hudebních tradic a kulturního dědictví na Jičínsku. Pod vedením Michaela Pospíšila koncertují o svátcích a při významných regionálních kulturních událostech. Ostruženský kostel je zapsaný na seznamu kulturních památek a v jeho okolí to žije, i když zrovna varhany nehrají Rybovku. V roce 2008 zde natáčel polský režisér Jacek Glomb film s Rudolfem Hrušínským Operace Dunaj.