Město Hořice a hořické muzeum chystají v rámci těchto oslav řadu akcí, jejichž součástí bude také výstava zachycující památné dny Sametové revoluce.

Muzeum už nyní hledá zajímavé fotografie, zvukové a filmové záznamy, dokumenty a jiné předměty, dokládající průběh těchto událostí ve městě především v listopadu a prosinci 1989. Obrací se proto na pamětníky a dokumentátory, kteří vlastní takové památky, se žádostí o jejich laskavé zapůjčení nebo zkopírování.