Městys Pecka se pyšní hned po zdejším hradu několika stavebními skvosty. Vedle opraveného kostel sv. Bartoloměje je to i budova základní školy, která slouží ke vzdělávání už sto deset let. Městys se patnáct let snaží získat dotační peníze na potřebnou výměnu oken a opravu její fasády. Starostka Hana Štěrbová už ani nespočítá, kolik žádostí vyplnila. Nicméně kvůli havarijnímu stavu oken začala radnice s jejich postupnou obnovou z vlastních zdrojů. Výměna probíhá po etapách od roku 2013.

„Až letos jsme uspěli s žádostí o dotaci na ministerstvu financí, kde jsme získali 12 milionů,“ říká s netajenou radostí v hlase Hana Štěrbová. Než se vyřídily veškeré záležitosti, renovace fasády a výměna druhé poloviny oken školy začala v srpnu.

„Modlíme se každým dnem, aby nám vydrželo počasí. Stavbaři mají předat dílo v prosinci,“ uvádí Hana Štěrbová k zakázce za 13 milionů.

Obecní kase obnovený plášť školy příliš velkou díru do rozpočtu neudělá. Půjde o milionový výdaj.

Zakázka zahrnuje výměnu zbylých oken, kompletní obnovu fasády včetně opravy říms, štukových prvků a oplechování, repasování hlavních vstupních dveří, obnovu a úpravu kamenného soklu do původní podoby. Restaurátorského zásahu se dočkají i dvě busty u vstupního portálu hlavních dveří, výměny pak dožilé vlajkové stožáry na fasádě objektu.

„Plánované školní oslavy odložíme o rok, kdy už bude mít budova nový kabát, a to v okrovém provedení,“ informuje nás starostka o chystané slávě.

Centrum Pecky, které je městskou památkovou zónou, tak bude kompletně renovované mimo budovy bývalé záložny.

„Objekt je v soukromých rukou, jeho rekonstrukce ustrnula a v současnosti je to ostuda Pecky,“ povzdychla si Hana Štěrbová.