Ještě se ani nezačalo tančit a sál Masarykova divadla v Jičíně náhle potemněl. "Zmizela kasička! A ředitelka taky! Nejsou někde spolu?" zakřičel moderátor Jakub Müller a odstartoval tím detektivní zápletku představení, které s pomocí zaměstnanců secvičili klienti organizace Apropo.

Scénář připravila Anna Strnadová, výtvarnou komiksovou podobu vtiskla 22. ročníku Benefice Apropo umělkyně Anna Mastníková. Srdcem a duší celé scénky však byli sami klienti. Vtělili se do členů znepřátelených part Pomalé šípy a Zlámané luky, nakonec ale museli spojit síly, aby ředitelku Jitku Královou a pokladničku s rekordním výtěžkem 814 041 korun vypátrali. Vše se nakonec podařilo a hereckými výkony a nasazením si herci publikum narvaného divadla zcela získali.

Lidé s postižením dostali poukazy na nákupy. Klienti Apropa se učí samostatnosti
Lidé s postižením dostali poukazy na nákupy. Klienti Apropa se učí samostatnosti

Součástí benefičního odpoledne bylo také předávání Ceny Apropós, kterou společnost každoročně uděluje lidem, který se zasloužili o rozvoj sociálních služeb, podílí se na péči nebo se jinak zasadili o dobrou věc. Letos cenu převzala emeritní ředitelka zvláštní školy v Soudné Alena Pechová.

Letos se v divadle na tradiční benefici sešli klienti, zaměstnanci, rodiče, přátelé a sponzoři organizace Apropo už po dvaadvacáté. Každý rok se díky štědrým darům daří beneficí vydělat stovky tisíc korun, které Apropo využívá na rozvoj svých sociálních a pečovatelských služeb. "Letos nemáme konkrétní účel, peníze použijeme na naše aktivity v průběhu roku. Naše služby každý rok rozšiřujeme a peníze použijeme na podporu aktivit, na které nelze získat státní dotaci. Část služeb si vždy musí klienti hradit sami z příspěvků na péči, tak je tímto chceme podpořit," vysvětlila Králová.

Michal Greško
Měl skončit v ústavu, nevzdal se. Díky pomoci neziskovky má Michal byt i práci

Apropo letos podpořilo iniciativu Pátý stupeň, která požaduje od státu navýšení příspěvku na péči pro lidi s těžkým posatižením, kteří ji nejvíce potřebují. V současné době totiž podle Králové příspěvek vystačí přibližně na pět hodin péče denně, to ale zdaleka není dost. Cílem iniciativy je navýšit podporu státu a umožnit tak klientům čerpat služby a jejich rodinám například docházet do práce a od neustálé péče o své blízké si odpočinout. Právě na péči o pečující se Apropo do budoucna plánuje zaměřit ještě více než dosud.

Cesta k osamostatňování

Výtěžek z loňské benefice použila organizace na zavedení nové, v Královéhradeckém kraji dosud nevídané služby. "Od března funguje nová sociální služba, která v podstatě rozšiřuje stávající službu sociální rehabilitace. Jedná se o cestu lidí, kteří mají nějaké omezení, směrem k osamostatňování. Spoustu věcí nedokážou nebo nemohou sami dělat, ale my se jim postupným nácvikem a tréninkem snažíme tuto hranici posunout. Proto jsme zavedli nově i pobytovou sociální rehabilitaci, vybavili jsme jeden byt a nabízíme možnost vyzkoušet si na předem stanovenou dobu samostatné bydlení, kdy se za pomoci asistenta učí klienti sami se o sebe postarat, vyprat, uvařit si nebo si dojít na autobus," vysvětlila Králová.

Nácvik samostatného bydlení otevírá klientům do budoucna možnost se osamostatnit. Dosud byli totiž zcela odkázaní na bydlení a péči u rodičů, když ale rodiče zestárli, zemřeli nebo se už o své dítě nemohli dál starat, jedinou další možností často byla ústavní péče.

Magdalena Fejfarová si vždy přála uspořádat vlastní výstavu. Její sen se díky Apropu a Balbineu podařilo splnit.
Downův syndrom Magdu v plnění snů nezastavil. Své umění vystavila v Balbineu

Do pobytové sociální rehabilitace doporučují klienty přímo zaměstnanci Apropa na základě toho, že je dobře znají. Podle Králové ji ale zatím rodiny využívají spíše opatrně. "Ani pro ty rodiče to není jednoduché. O své dítě, dnes už třeba i dospělé, se starají celý život, pochopitelně pak mají z jeho osamostatnění obavy. Pro klienty je ale skvělé, že se najednou musí starat o vlastní domácnost a mohou třeba své rodiče pozvat k sobě domů na kávu," popsala ředitelka, s čím se nyní nová služba potýká a co nabízí.

Organizace Apropo poskytuje sociální a pečovatelské služby dětem i dospělým převážně s těžšími formami tělesného a mentálního postižení. Kromě denního stacionáře a sociální rehabilitace poskytují také terénní asistenční služby, provozují chráněnou dílnu, terapeutické služby pro klienty i jejich blízké a odborné sociální poradenství. V Jičíně Apropo působí už 27 let. Do činnosti organizace může veřejnost nahlédnout na pravidelných dnech Otevřené zahrady v Soudné a Otevřeného dvorku v ulici Vrchlického, se nechat od klientů obsloužit v kavárně Apropo nebo si nakoupit rukodělné výrobky v dobročinném obchůdku.