„Stavba probíhá bez závažných komplikací. Všechny záležitosti se daří řešit za pochodu. Současně s ní jsme vypsali důležitá výběrová řízení, jako třeba na nábytek a laboratorní nástroje. Dodávky chemikálií a některých zemědělských strojů už vysoutěžené máme," popisuje Jaroslav Vácha.

Hotový je už nový skleník a připravuje se předání zrekonstruovaného skladu ovoce. Hlavní budova, sklad obalů, garáže a další menší objekty budou dokončeny na sklonku roku.

Stěžejní část projektu byla vysoutěžena za 378 milionů korun bez DPH. Dalších zhruba 90 milionů představuje odhad na pořízení výbavy a laboratorního zařízení. Soukromá společnost na výstavbu čerpá dotaci z Evropské unie (85 procent) a ze státního rozpočtu (15 procent). Součástí projektu je vznik třiceti pracovních míst, konkrétně patnácti podpůrných a patnácti vědeckých. Z většiny jsou již obsazené. Mnohem větším problémem bylo najít zaměstnance právě pro ty vědecké. „Ještě pár míst zbývá. Je to náročné, protože vědeckým pracovníkům se na venkov moc nechce. I když preferujeme ty, kteří již mají za sebou určité zkušenosti a vybudovali si jistou kariéru, takových lidí je nedostatek a museli jsme zalovit mezi absolventy vysokých škol," vysvětluje ředitel šlechtitelského ústavu. Ujistil, že nové pracovníky společnost vybírá pečlivě na základě doporučení vysokoškolských pedagogů.

Šlechtitelský ústav se v tomto ohledu spolehl na dlouhodobou spolupráci s některými univerzitami. Jedná se například o Českou zemědělskou univerzitu v Praze nebo Mendelovu univerzitu v Brně.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský je klíčovým článkem zemědělské produkce v České republice. Stále ještě sídlí na zámku, který jednak již nesplňuje požadavky institutu, jednak o něj projevila zájem rodina Malinských, kteří jsou historickými majiteli objektu.