Expozice nese název Místa utrpení, smrti a hrdinství. Po České republice putuje od roku 2005. Soubor 28 mobilních panelů seznamuje se vznikem koncentračních táborů a s osudy jednotlivců i celých etnických skupin z českých zemí pronásledovaných a vězněných po roce 1939 pro jejich politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či rasový původ.

Epilogem k výstavě je několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými projevy. Hostem vernisáže bude Asaf Auerbach. V roce 1930 se jako dvouletý přestěhoval s rodiči do Československa z tehdejší Palestiny. Jisté smrti v koncentračním táboře unikl jako jedno z tzv. „Wintonových dětí", které byly z okupovaného Československa převezeny do Anglie.