Pořádá ji již po osmnácté Informační a poradenské středisko (IPS) ÚP ČR v Jičíně spolu se Soukromou podnikatelskou střední školou Altman s.r.o. pro žáky základních škol a jejich rodiče, výchovné poradce a pedagogy.

Celkem se zde představí 38 středních škol. Dvanáct středních škol má sídlo v okrese Jičín, ostatní jsou z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pořadatelé se snažili zajistit pro návštěvníky pestrou nabídku oborů s ohledem na požadavky trhu práce a různorodost zájmů a vzdělávacích potřeb žáků, budoucích studentů středních škol. Na výstavě se kromě informací o nabídce oborů můžete domluvit na návštěvě školy ve dnech otevřených dveří, získat potřebné informace o zázemí pro žáky v případě pobytu na internátu, o spolupráci školy s firmami, o průběhu praxí a mimoškolních aktivitách pro žáky.

Neopomeňte se také poptat na informace související s příštím uplatněním žáků na trhu práce-např. jaká je míra nezaměstnanosti absolventů oboru, jak jsou žáci studijních oborů úspěšní u maturit a přijímání na VŠ, nebo jaké jsou možnosti získání dalších profesních zkoušek např. svářečských a řidičských průkazů nebo certifikací typu ECDL a jazykových zkoušek.

Otázky volby povolání již kariérová poradkyně IPS ÚP s žáky probrala při jejich návštěvách na úřadu práce, nyní, přímo na výstavě, je možné se domlouvat o dalším, individuálním poradenství k výběru vhodného oboru, provedení zájmových testů u nerozhodnutých žáků nebo řešení jiných dotazů, týkajících se například budoucího uplatnění v oboru studia. Informujte se o službě přímo ve stánku pořadatele nebo na tel. čísle: 950 122 348. Podrobné informace o uplatnění studia nabízí též stránky www.infoabsolvent.cz

Novinky
Jaké novinky je možné na výstavě očekávat? Nováčky z pohledu účasti škol na výstavě jsou: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou, která nabídne obory Autolakýrník a Automechanik pro jednostopá vozidla a předvede auto-lakýrnický trenažer, Střední škola vizuální tvorby s.r.o. (dříve Floristická SŠ)s uměleckým oborem Grafický design, SPŠ stavební z Hradce Králové s tradičními stavebními obory a Technickým lyceem se zaměřením na architekturu, SOU a SPŠ nábytkářská z Liberce s oborem Bezpečnostně- právní činnost nebo SŠ oděvní z Červeného Kostelce s uměleckým oborem Modelářství a návrhářství oděvů a též Jilemnické gymnázium s nabídkou Gymnázia se sportovní přípravou.

I školy z blízkého okolí mají v nabídce některé změny, např. se neotvírají obory 4 leté Gymnázium a Přírodovědné lyceum v Hořicích, v nabídce školy chybí i tradiční obor Obchodník. Masarykova obchodní akademie v Jičíně zaměřila svůj obor Obchodní akademie na cestovní ruch. Střední škola gastronomie v Mladé Boleslavi láká zájemce na dopravní obor Palubní průvodčí, který je možné studovat i jako dvouletý pomaturitní program. Škoda Auto a.s. nabízí pro žáky rovněž atraktivní dopravní obor Průmyslový logistik, pro volbu této školy také hraje roli příslib zaměstnání po ukončení studií. Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově reaguje na vysokou poptávku po řidičích kamionů zaměřením svého oboru Automechanik na řidiče nákladní a osobní dopravy. OA a HŠ v Turnově nabízí obor Jemný mechanik (Optik).

Zdravotnické obory
Zdravotnické obory v nabídce SZŠ v Turnově nejsou nové, ale jistě zaslouží pozornost všech, kteří mají zájem se po škole dobře uplatnit, tyto obory mají tradičně velmi nízké míry nezaměstnanosti svých absolventů, o které je zájem i v cizině. Pokud máte vztah především k přírodě, naleznete na výstavě také možnost se svému zájmu věnovat: Česká lesnická akademie, Střední zahradnická škola, EKO Gymnázium nabídnou vhodné obory.

Tradiční a jistě zajímavá z pohledu uplatnění na trhu práce je nabídka technických oborů s maturitou, např. Informační technologie s různým zaměřením včetně Audiovizuálních technologií, Strojírenství se zaměřením na mechatroniku a programování CNC, se zaměřením na počítačovou grafiku a multimédia nebo Elektrotechnika a obor Mechanik elektronik.

Podpora
Stále trvá finanční podpora krajského úřadu KHK pro žáky nastupující do vyjmenovaných, na trhu práce nedostatkových učebních oborů. Jde o technické obory strojírenské: Strojní mechanik, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů a Strojírenské práce a dále obory elektrotechnické: Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a obory stavební: Instalatér, Tesař, Zedník, Malířské a natěračské práce, Tesařské práce a Zednické práce.

Zájemci se mohou informovat na stránkách kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz nebo přímo u škol, které v kraji obory nabízejí. Množství potřebných informací naleznou žáci a jejich rodiče také v publikaci Atlas školství (www.atlasskolstvi.cz), kterou zdarma obdrželi od úřadu práce a v její elektronické verzi se mohou seznámit s nabídkou škol v celé ČR.

Navštivte výstavu i s mladšími žáky, kteří se potřebují zorientovat ve vzdělávacích možnostech a teprve hledají „tu svoji školu" nebo začínají přemýšlet o budoucí profesi. Vstup na výstavu je zdarma.   Zdeňka Procházková, kariérový poradce IPS ÚP ČR v Jičíně