Jste zvídaví a chcete vědět, jaké akce pro vás připravují různé instituce, občanská sdružení a zájmové organizace? Právě pro vás pořádá krajské pracoviště Úřadu práce ČR s působností v Jičíně, v listopadu tyto dvě velké akce: tradiční regionální prezentaci středních škol Student, a potřetí též Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji.

Do divadla
V Masarykově divadle v Jičíně budou v průběhu celé středy 14. listopadu zástupci 35 zúčastněných škol poskytovat budoucím studentům informace o studijních a učebních oborech, jejich náplni a náročnosti, o přijímacím řízení, ale i o možnostech ubytování a stravování, průběhu praxí a případném získání stipendií od KÚ apod.

Některé školy předvedou ukázky činností a výrobky svých studentů, zájemci o studium získají propagační materiály škol a oborů, mohou se informovat o termínech dnů otevřených dveří, úspěšnosti škol a jejich absolventů. K dispozici budou po celý den také pracovníci oddělení poradenství krajské pobočky Úřadu práce ČR – pracoviště Jičín a kariérová poradkyně Informačního poradenského střediska.

Příležitosti
I letošní ročník výstavy škol je propojený s Týdnem vzdělávání dospělých, a to možností seznámit se s nabídkou vzdělávacích příležitostí pro dospělé u stánků jednotlivých škol. Zveme zájemce i z řad dospělých, aby se přišli informovat ohledně doplnění vzdělání a případně konzultovat své potřeby s kariérovým poradcem. Ten rovněž nabízí možnost individuálního poradenství pro rodiče a nerozhodnuté žáky ZŠ; na výstavě je možné se k tomuto poradenství objednat, jinak též na telefonu 950 122 348.

Proč by vlastně žák a jeho rodiče neměli tuto výstavu vynechat? Rozhodně proto, že zde mají možnost se seznámit nejen s nabídkami škol, které tradičně znají, ale také zjistit, jak se které školy vyrovnávají s konkurencí na trhu vzdělávání, jaké jsou alternativní možnosti vhodného studia, co vlastně všechno v nabídce je. Vedle tradiční nabídky oborů místní kopidlenské zahradnické střední školy, jistě atraktivního a užitečného oboru Zahradnictví se mohou informovat na obory vyučované na Floristické střední škole v Hradci Králové, kde se žáci více věnují designu jako takovému – jde o obor Grafický design se zaměřením na Floristický design nebo nově Branding design. Hlavní náplní je získat znalosti estetiky, materiálů a technik, počítačové grafiky, ekonomiky a managementu, ale též psychologie prodeje.

Zajímavou nabídku z umělecky zaměřených škol mají také na Ekogymnáziu a střední odborné škole v Poděbradech, kde se druhým rokem nabízí obor Multimediální tvorba se zaměřením na multimediální technologie a na uplatnění multimediální tvorby v propagaci a reklamě.

Zastoupeno bude i Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o., kde mohou vedle oborů výučních zaměřených na umělecké čalounictví a umělecko-řemeslné zpracování dřeva žáci studovat v maturitním oboru Nábytkářská a dřevařská výroba a získat tak výuční list i maturitu, tak v oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel získat dovednosti pro práci v integrovaném záchranném systému, bezpečnostních složkách a záchranných sborech (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, Armáda ČR, bezpečnostní agentury, záchranáři apod.).

Perspektiva
Perspektivní je i nabídka oborů z oblasti informatiky, kde se vedle naší jičínské SPŠ představí i SŠ informatiky ze Dvora Králové, kde se nabízí hned tři zaměření tohoto oboru a to: Informační technologie – Správa počítačových sítí, Informační technologie – Počítačová grafika a multimédia a Informační technologie – Programování a vývoj aplikací – novinka od školního roku 2012-13.

Pro zájemce o řemeslníky, na trhu práce stále žádané, je v nabídce velké množství výučních oborů, ale i oborů s vyšším požadavkem na vzdělání, ukončených maturitou; jde o obory Mechanik elektronik z ISŠ Nová Paka, Autotronik a Mechanik instalatérských a elektronických zařízení ze SOŠ a SOU Vocelova, ze Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově a Hlušic obor Silniční doprava nebo Operátor silniční dopravy se zaměřením na logistiku a s možností získat řidičská oprávnění skupin B a C.

Ti, kteří se touží uplatnit ve zdravotnictví nebo sociální práci, ocení možnost setkat se s pracovníky Gymnázia a SOŠ v Hořicích, obor Sociální činnost se zaměřením na sociální správu, ale i se zástupci SOU Lázně Bělohrad, výuční obor Ošetřovatel s možností absolvovat masérský kurz nebo SZŠ Turnov, kde žáci mohou získat základy zdravotnického vzdělání v oborech Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Zajímavým vzděláním v tomto oboru je i obor Pečovatelské služby určený žákům s nižšími vzdělávacími potřebami nabízený OU a PrŠ v Hořicích.

Zájem žáků pravidelně též poutají nabídky oborů v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, kde na výstavě můžete porovnávat i na základě ukázek výsledků práce žáků ochutnávkou připravovaných pokrmů nebo lahůdek. Zde máme v regionu a blízkém okolí opravdu z čeho vybírat: obor Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Hotelnictví, Cestovní ruch, Gastronomie, Potravinářská výroba – práce pekařské a další, ať už v Nové Pace, Lomnici nad Popelkou, Lázních Bělohradu, Novém Bydžově nebo Mladé Boleslavi.

Jste zváni
„Deváťáci" i vy mladší, kteří se zatím jen rozhlížíte, rodiče a pedagogové, přijďte se přesvědčit o pestrosti nabídky oborů středních škol a neváhejte se také zastavit pro radu nebo doplnění informací např. z trhu práce u stánku organizátorů z Informačního a poradenského střediska KrP ÚP ČR s působností v Jičíně.    Zdeňka Procházková, Informační a poradenské středisko, Jičín